AGV

Automated Guided Vehicle (AGV)

            Automated Guided Vehicle หรือ AGV คือระบบขับเคลื่อนภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้คน ที่ช่วยขนย้ายสินค้า อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รถ AGV ได้ถูกนำเข้ามาใช้ในคลังสินค้าจนได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะคลังสินค้าเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อน ในแต่ละวันมีการนำเข้าและขนส่งสินค้าจำนวนมาก อีกทั้งยังมีประเภทของสินค้าที่หลากหลาย การจัดการในเรื่องตำแหน่งในการจัดวาง หรือการติดตามสถานะการขนส่ง ขั้นตอนเหล่านี้ การใช้คนเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดความล่าช้าและโอกาสผิดพลาดสูง
            เทคโนโลยี AGV คือสิ่งที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งในคลังสินค้า เพราะหากเปรียบเทียบระหว่างการใช้แรงงานคนกับการใช้ AGV ในเรื่องของการขนย้ายวัสดุ/สินค้าในคลังสินค้าแล้ว ระบบอัตโนมัติ AGV สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และต่อเนื่องในชั่วโมงการทำงานที่มากกว่า ลดข้อผิดพลาดและปัญหาที่เกิดจากการใช้แรงงานคนและด้วยความสามารถในการขนส่งและลำเลียงสินค้าทำให้ AGV สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในไลน์การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้อีกด้วย การนำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยจัดการระบบคลังสินค้าหรือการขนส่งสินค้าในโรงงาอุตสาหกรรม เป็นทางเลือกที่ดีในการปรับตัวเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง AGV สามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้เป็นอย่างดี

agv robot

ประโยชน์ของรถ AGV

 • คุ้มค่ากับการลงทุน ระยะเวลาคุ้มทุนเร็ว โดยทั่วไปอยู่ที่ 10-24 เดือน

 • ลดต้นทุนในการผลิต ลดการใช้พนักงานในการขนส่งวัตถุดิบหรือสินค้าในกระบวนการผลิต

 • ประหยัดพื้นที่ใช้สอย ลดขนาดพื้นที่จัดเก็บสินค้า หรือพื้นที่วัตถุดิบรอการผลิต

 • ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ สามารถปรับการใช้งานให้เข้ากับทุกกระบวนการผลิต

 • ปลอดภัย ไร้คนขับ ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากความประมาท

 • ทำให้งานหนักเป็นงานง่าย บรรทุกของหนักได้สูงสุด 4 ตัน

 • ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนเส้นทาง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต สามารถย้ายเส้นทางการวิ่งได้ง่าย

 • เทคโนโลยีทันสมัย คุณภาพสูง ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์จากประเทศญี่ปุ่น แต่มีโรงงานประกอบในไทย

 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดเวลาการรอคอยวัตถุดิบซึ่งถือเป็นความสูญเปล่า

 • ลดปัญหาเรื่องบุคลากร ลดปัญหางาน เนื่องจากพนักงานขาด ลา มาสาย ลาออกกะทันหัน หรือ ปัญหาพนักงานขาดแคลน

 • รักษาสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งช่วยลดมลพิษในอากาศ

Our Clients

Driving technology for leading brands

FMR ( Forklift Mobile Robot )

LMR ( Latent Mobile Robot )

GOWMS

Storage Location Recomment

Smart Batching

Storage Allocate

SKU Velocity Management

คลังสินค้าอัตโนมัติ (ASRS)

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

 • AGV

  Automated Guided Vehicle (AGV)             Automated Guided Vehicle หรือ AGV คือระบบขับเคลื่อนภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้คน ที่ช่วยขนย้ายสินค้า อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รถ AGV ได้ถูกนำเข้ามาใช้ในคลังสินค้าจนได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะคลังสินค้าเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อน ในแต่ละวันมีการนำเข้าและขนส่งสินค้าจำนวนมาก อีกทั้งยังมีประเภทของสินค้าที่หลากหลาย การจัดการในเรื่องตำแหน่งในการจัดวาง หรือการติดตามสถานะการขนส่ง ขั้นตอนเหล่านี้ การใช้คนเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดความล่าช้าและโอกาสผิดพลาดสูง   

 • Pallet

  พาเลทไม้ (Wooden Pallets) ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ใช้ต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งพาเลทไม้ที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยางพารา ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน แต่การใช้พาเลทไม้ก็มีข้อจำกัด คือการมีเชื้อราในเนื้อไม้ มีมอด มีแมลง และมีเสี้ยน ซึ่งจะทำให้สินค้าเมื่อส่งออก หรือไม่ถึงลูกค้าปลายอาจมีความเสียหายของสินค้าได้ และ ปัจจุบัน มีประเทศต่างห้ามใช้พาเลทไม้เมื่อนำเข้าประเทศเช่นประเทศจีนเป็นต้น ข้อดี เป็นสินค้าที่หาใช้ได้ง่ายระยะเวลาในการผลิตรวดเร็ว ราคาไม่แพง แข็งแรง ทนทาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รับน้ำหนักสินค้าได้มากถึง 2 ตัน สามารถซ่อมแซมและเก็บรักษาดูแลง่าย พาเลทเหล็ก (Steel Pallets)

Full list of Solutions