Pallet

พาเลทไม้ (Wooden Pallets)

ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ใช้ต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งพาเลทไม้ที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยางพารา ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน แต่การใช้พาเลทไม้ก็มีข้อจำกัด คือการมีเชื้อราในเนื้อไม้ มีมอด มีแมลง และมีเสี้ยน ซึ่งจะทำให้สินค้าเมื่อส่งออก หรือไม่ถึงลูกค้าปลายอาจมีความเสียหายของสินค้าได้ และ ปัจจุบัน มีประเทศต่างห้ามใช้พาเลทไม้เมื่อนำเข้าประเทศเช่นประเทศจีนเป็นต้น

ข้อดี
 • เป็นสินค้าที่หาใช้ได้ง่ายระยะเวลาในการผลิตรวดเร็ว
 • ราคาไม่แพง แข็งแรง ทนทาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
 • รับน้ำหนักสินค้าได้มากถึง 2 ตัน
 • สามารถซ่อมแซมและเก็บรักษาดูแลง่าย

พาเลทเหล็ก (Steel Pallets)

พาเลทเหล็ก เป็นพาเลทที่ต้องการแก้ไข้ในบางส่วนของพาเลทไม้ และ พาเลทพลาสติก วิธีทำก็คือ นำเหล็กมาตัดเป็นความกว้าง ยาว เหมือนพาเลทไม้ และ นำมาประกอบ ซึ่งวิธีการคล้ายพาเลทไม้ แต่ใช้วัสดุเป็นเหล็กแทน

ข้อดี
 • อายุการใช้งานยาวนาน
 • หมดกังวลเรื่อง ปลวก มอด แมลงกินเนื้อไม้
 • เป็นวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อไฟ

พาเลทพลาสติก (Plastic Pallets)

พาเลทพลาสติก เป็นพาเลทที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากคุณสมบัติของพาเลทพลาสติก มีคุณสมบัติที่เหมาะกับทุกอุตสาหกรรม และ ไม่มีปัญหาเรืองเชื้อรา มอด แมลง และ เสี้ยน เหมือนพาเลทไม้ แต่การทำพาเลทพลาสติก ก็ใช้ต้นทุนที่สูง และ มีขั้นตอนที่ ยุ่งยากซับซ้อน ในการผลิตกว่าการผลิตพาเลทไม้

ข้อดี
 • มีน้ำหนักเบา ราคาไม่แพง
 • ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้น เรื่องแมลง ปลวก มอด โก่ง บิด หรืองอ
 • เก็บรักษาง่าย ซ่อมแซมได้
 • มีความคงทน ทนความร้อน
 • สามารถนำไปขายเป็นพาเลทมือสองหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้
 • ลดปัญหาเรื่องการตัดไม้และวิ่งแวดล้อม

พาเลทกระดาษ (Papar Pallets)

พาเลทกระดาษ เป็นพาเลทเพื่อผลิตเพื่อแก้ปัญหาพาเลทไม้ เพื่อใช้ในการส่งออก เนื่องจาก พาเลทกระดาษ ไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อรา มอด แมลง และ เสี้ยน การผลิตก็ใช้ต้นทุนค่อนข้าง แต่ข้อเสียก็พาเลทกระดาษ คือ ระยะการใช้งานค่อนข้างต่ำ เนื่องจากพาเลทกระดาษเป็นพาเลทเพื่อเหมาะสำหรับการส่งออกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่สามารถใช้นำมาหมุนเวียนใช้หลายครั้งได้ เนื่องจากพาเลทกระดาษทำด้วยกระดาษ เมื่อโดยน้ำจะเปียกยุ่ย และ เสียรูปร่าง

ข้อดี
 • ต้นทุนต่ำ
 • น้ำหนักเบา สะดวกต่อการใช้งาน และลดน้ำหนักในการขนส่งสินค้า เหมาะต่อการขนส่งทางอากาศ
 • สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ทั่วโลก ไม่ต้องประทับตรา IPPC

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

 • Conveyors

  ระบบลำเลียงสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยใช้สายพานลำเรียง (Conveyors) ระบบลำเลียงสินค้า ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในรางกายมนุษย์  เพราะถ้าไม่มีเส้นเลือด ร่างกายของเราจะไม่มีการหมุนเวียนเลือด นำเลือดเสียมาฟอกให้กลายเป็นเลือดที่ดีได้ ซึ่งระบบลำเลียงจะต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้น ส่วนอื่นๆ  ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ซึ่งการเลือก Conveyors ให้เหมาะสม ช่วยให้สินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและสายพานลำเลียงสามารถใช้งานได้ในระยะยาว AGV & RGV Sorter Roller Conveyors Belt Conveyors Chain Conveyors Spiral Conveyors Vertical Elevator

 • Pallet

  พาเลทไม้ (Wooden Pallets) ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ใช้ต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งพาเลทไม้ที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยางพารา ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน แต่การใช้พาเลทไม้ก็มีข้อจำกัด คือการมีเชื้อราในเนื้อไม้ มีมอด มีแมลง และมีเสี้ยน ซึ่งจะทำให้สินค้าเมื่อส่งออก หรือไม่ถึงลูกค้าปลายอาจมีความเสียหายของสินค้าได้ และ ปัจจุบัน มีประเทศต่างห้ามใช้พาเลทไม้เมื่อนำเข้าประเทศเช่นประเทศจีนเป็นต้น ข้อดี เป็นสินค้าที่หาใช้ได้ง่ายระยะเวลาในการผลิตรวดเร็ว ราคาไม่แพง แข็งแรง ทนทาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รับน้ำหนักสินค้าได้มากถึง 2 ตัน สามารถซ่อมแซมและเก็บรักษาดูแลง่าย พาเลทเหล็ก (Steel Pallets)

Full list of Solutions