ASRS

Automated Storage & Retrieval System (ASRS) คือระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก คือ ชั้นวางสินค้า (ASRS Racking) ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่แบ่งเป็นช่องจัดเก็บสินค้าในแนวราบและซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ในแนวดิ่ง โดยมีเครนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้จัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้า Storage and Retrieval Machine (SRM) ที่สามารถวิ่งเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เพื่อจัดเก็บสินค้าเข้าและนำออกจากชั้นวางสินค้า ซึ่งมีการควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ กับโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System) และโปรแกรมการจัดการเครื่องจักร WCS (Warehouse Control System) ที่มีความแม่นยำสูง

Rich results on Google's SERP when searching for 'asrs wgc คลังสินค้าอัตโนมัติ '

ประโยชน์จากระบบ ASRS

 • สามารถช่วยลดพื้นที่ระบบคลังสินค้าในแนวราบ เหมาะกับคลังที่มีพื้นที่ไม่มากนัก

 • ลดการใช้แรงงานคนหรือรถยก (Forklift) ภายในคลังสินค้า สำหรับเคลื่อนย้ายสินค้า

 • ลดงานที่ซ้ำซ้อนและลดเวลาการทำงาน

 • ลดปัญหาสินค้าคงคลังสูญหายในทางบัญชี

 • สามารถควบคุมอายุของสินค้าคงคลัง (Shelve Life) รวมถึงการควบคุมคุณภาพก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคได้

 • บริหารจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

 • สามารถเก็บปริมาณสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิม

 • รู้ตำแหน่งที่เก็บสินค้าและตรวจสอบสถานะข้อมูลสินค้าทั้งหมดได้อย่างถูกต้องแม่นยำสูง ทันทีแบบ Real-Time

ประเภท ASRS

ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายแบบนี้ทำงานโดยการเคลื่อนย้ายพาเลท (Unit Loads) มาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสถานที่ของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่จัดเก็บที่มีความหนาแน่นและมีปริมาณงานสูง

Rich results on Google's SERP when searching for 'asrs wgc คลังสินค้าอัตโนมัติ '

 

Mini-load AS/RS เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็กถึงกลาง เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุตสาหกรรมเล็ก ๆ หรือสินค้าที่มีปริมาณน้อย โดยระบบนี้จะมีความสามารถในการจัดเก็บและเข้าถึงสินค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า คลิกเพื่อชม  ตัวอย่างโครงการ Mini-load AS/RS 

Rich results on Google's SERP when searching for 'ASRS nissan คลังสินค้าอัตโนมัติ นิสสัน'

^Click here^
^Click here^

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

 • Conveyors

  ระบบลำเลียงสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยใช้สายพานลำเรียง (Conveyors) ระบบลำเลียงสินค้า ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในรางกายมนุษย์  เพราะถ้าไม่มีเส้นเลือด ร่างกายของเราจะไม่มีการหมุนเวียนเลือด นำเลือดเสียมาฟอกให้กลายเป็นเลือดที่ดีได้ ซึ่งระบบลำเลียงจะต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้น ส่วนอื่นๆ  ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ซึ่งการเลือก Conveyors ให้เหมาะสม ช่วยให้สินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและสายพานลำเลียงสามารถใช้งานได้ในระยะยาว AGV & RGV Sorter Roller Conveyors Belt Conveyors Chain Conveyors Spiral Conveyors Vertical Elevator

 • GOWMS

  Warehouse Management System (WMS) คือ ระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า ระบบโปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 3 ระบบ คือ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บสินค้า (Storage) การส่งมอบสินค้า (Delivery) ระบบงานหลัก กระบวนการรับสินค้า (Receive) คือการรับเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบ เข้ามายังคลังสินค้า โดยจะทำการติดบาร์โค้ดลงบนสินค้าหรือวัตถุดิบ โดยเริ่มจาก การป้อนข้อมูลสินค้า หรือดึงข้อมูล จากระบบตามสินค้าที่ต้องการรับเข้าคลัง พิมพ์บาร์โค้ดสำหรับติดบนสินค้า

Full list of Solutions