ASRS

Automated Storage & Retrieval System (ASRS) คือระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก คือ ชั้นวางสินค้า (ASRS Racking) ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่แบ่งเป็นช่องจัดเก็บสินค้าในแนวราบและซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ในแนวดิ่ง โดยมีเครนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้จัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้า Storage and Retrieval Machine (SRM) ที่สามารถวิ่งเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เพื่อจัดเก็บสินค้าเข้าและนำออกจากชั้นวางสินค้า ซึ่งมีการควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ กับโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System) และโปรแกรมการจัดการเครื่องจักร WCS (Warehouse Control System) ที่มีความแม่นยำสูง

Rich results on Google's SERP when searching for 'asrs wgc คลังสินค้าอัตโนมัติ '

ประโยชน์จากระบบ ASRS

 • สามารถช่วยลดพื้นที่ระบบคลังสินค้าในแนวราบ เหมาะกับคลังที่มีพื้นที่ไม่มากนัก

 • ลดการใช้แรงงานคนหรือรถยก (Forklift) ภายในคลังสินค้า สำหรับเคลื่อนย้ายสินค้า

 • ลดงานที่ซ้ำซ้อนและลดเวลาการทำงาน

 • ลดปัญหาสินค้าคงคลังสูญหายในทางบัญชี

 • สามารถควบคุมอายุของสินค้าคงคลัง (Shelve Life) รวมถึงการควบคุมคุณภาพก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคได้

 • บริหารจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

 • สามารถเก็บปริมาณสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิม

 • รู้ตำแหน่งที่เก็บสินค้าและตรวจสอบสถานะข้อมูลสินค้าทั้งหมดได้อย่างถูกต้องแม่นยำสูง ทันทีแบบ Real-Time

ประเภท ASRS

ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายแบบนี้ทำงานโดยการเคลื่อนย้ายพาเลท (Unit Loads) มาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสถานที่ของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่จัดเก็บที่มีความหนาแน่นและมีปริมาณงานสูง

Rich results on Google's SERP when searching for 'asrs wgc คลังสินค้าอัตโนมัติ '

 

Mini-load AS/RS เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็กถึงกลาง เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุตสาหกรรมเล็ก ๆ หรือสินค้าที่มีปริมาณน้อย โดยระบบนี้จะมีความสามารถในการจัดเก็บและเข้าถึงสินค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า คลิกเพื่อชม  ตัวอย่างโครงการ Mini-load AS/RS 

Rich results on Google's SERP when searching for 'ASRS nissan คลังสินค้าอัตโนมัติ นิสสัน'

^Click here^
^Click here^

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

 • Rack

  สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการจัดเก็บในคลังสินค้าที่สำคัญที่สุดก็คือ ชั้นวางสินค้าชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชั้นวางสินค้าแบบ Selective, Double Deep, Mobile, Drive-in เนื่องจากการจัดเก็บจะเน้นไปทางแนวสูง เพื่อประหยัดพื้นที่คลัง ด้วยเหตุนี้ การเลือกใช้ชั้นวางสินค้า และวางผังการติดตั้งชั้นวางสินค้า จึงเกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญ ๆ หลายด้านด้วยกัน เช่น ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บ,ชนิดของแผ่นพาเลท,พื้นที่ของคลังสินค้า,ระบบการหมุนเวียนของสินค้า Selective Double Deep Cantilever Drive-in VNA Mobile Pallet flow Shuttle Carton

 • AGV

  Automated Guided Vehicle (AGV)             Automated Guided Vehicle หรือ AGV คือระบบขับเคลื่อนภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้คน ที่ช่วยขนย้ายสินค้า อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รถ AGV ได้ถูกนำเข้ามาใช้ในคลังสินค้าจนได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะคลังสินค้าเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อน ในแต่ละวันมีการนำเข้าและขนส่งสินค้าจำนวนมาก อีกทั้งยังมีประเภทของสินค้าที่หลากหลาย การจัดการในเรื่องตำแหน่งในการจัดวาง หรือการติดตามสถานะการขนส่ง ขั้นตอนเหล่านี้ การใช้คนเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดความล่าช้าและโอกาสผิดพลาดสูง   

Full list of Solutions