ระบบลำเลียงสินค้าด้วยสายพานคืออะไร?

By ArioMarketing In Blog

20

Jan
2023

ระบบลำเลียงสินค้าด้วยสายพานคืออะไร

ระบบลำเลียงสินค้า แบบสายพานลำเลียงเป็นเครื่องมือจัดการเชิงกลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับการขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โดยอัตโนมัติ ระบบนี้ช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ ลดความเสี่ยงในที่ทำงาน และลดต้นทุนแรงงาน ท่ามกลางประโยชน์อื่น ๆ มีประโยชน์ในการช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของขนาดใหญ่ หรือน้ำหนักมากจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 

ระบบสายพานลำเลียงทำงานอย่างไร

โดยปกติแล้วระบบลำเลียงสินค้าจะประกอบด้วยสายพานที่พาดผ่านรอกตั้งแต่สองตัวขึ้นไป สายพานสร้างวงปิดรอบรอกเพื่อให้สามารถหมุนได้อย่างต่อเนื่อง ลูกรอกจะขับหรือลากสายพาน เคลื่อนย้ายสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

การออกแบบระบบสายพานลำเลียงทั่วไปส่วนใหญ่ใช้โรเตอร์เพื่อส่งกำลังให้กับรอกและสายพานขับเคลื่อน สายพานยังคงติดอยู่กับโรเตอร์ผ่านแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวทั้งสอง เพื่อให้สายพานเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งรอกของไดรฟ์และตัวหมุนจะต้องวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา

ประโยชน์ของระบบสายพานลำเลียง

วัตถุประสงค์หลักของระบบลำเลียงสินค้าด้วยสายพานคือการเคลื่อนย้ายสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การออกแบบนี้ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุที่หนักหรือใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะถือด้วยมือได้ อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการขนส่งสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เนื่องจากสายพานสามารถเอนเอียงไปได้หลายระดับ ทำให้การเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นและลงบนพื้นทำได้ง่ายขึ้น คล้ายกับ Smart Warehouse ซึ่งหากเป็นงานที่มนุษย์ทำด้วยตนเอง อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายได้ ซึ่งสายพานเอียงสามารถขนถ่ายวัสดุได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องมีคนอยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อรับชิ้นส่วน

ประเภทและตัวอย่างระบบสายพานลำเลียง

คุณอาจนึกภาพคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสายพานลำเลียงโดยใช้สายพานและลูกกลิ้งในการเคลื่อนย้ายกล่องและอุปกรณ์หนักอื่น ๆ แต่นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ ประเภทของ ระบบลำเลียงสินค้า  แบบสายพานลำเลียง คุณอาจพบระบบสายพานลำเลียงในสนามบินที่ใช้ขนส่งสัมภาระ หรือใน Smart Warehouse ตัวอย่างอื่น ๆ ได้แก่ บันไดเลื่อนและลิฟต์สกี อุปกรณ์เหล่านี้ยังคงใช้สายพานหรือโซ่และรอกเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

ระบบสายพานลำเลียงมีหลายประเภท ได้แก่

 • ลูกกลิ้ง
 • นิวเมติก
 • ราง
 • แม่เหล็ก
 • ล้อ
 • คาน
 • โซ่

สายพานลำเลียงแต่ละประเภทมีจุดประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น เมื่อล้อหมุน สายพานลำเลียงก็จะหมุนตามไปด้วยเนื่องจากแรงเสียดทานรุนแรงระหว่างล้อและสายพาน การหมุนของล้อนี้ทำให้ด้านหนึ่งของสายพานเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว ในขณะที่อีกด้านหนึ่งเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งหมายความว่าล้อทั้งสองจะต้องเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันเสมอ ไม่ว่าจะตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา หากล้อทั้งสองเคลื่อนที่สวนทางกัน สายพานลำเลียงจะไม่เคลื่อนที่

บันไดเลื่อนเป็นตัวอย่างของระบบสายพานลำเลียงที่ขับเคลื่อนด้วยโซ่ แทนที่จะมีระบบรอกที่ดึงสิ่งของต่าง ๆ ตามมา โซ่ลำเลียงกลับใช้ระบบลากจูงที่ดึงขั้นบันไดขึ้นหรือลง

ชิ้นส่วนสำคัญของระบบสายพานลำเลียง

มีสามส่วนหลักของระบบสายพานลำเลียง ได้แก่ ส่วนรองรับสายพาน ลูกรอก และชุดขับเคลื่อน ซึ่งส่วนประกอบแต่ละชิ้นมีบทบาทสำคัญในการทำงานของสายพานลำเลียง แม้ว่าระบบสายพานลำเลียงทั้งหมดจะมีชิ้นส่วนเหล่านี้ แต่การออกแบบจะแตกต่างกันไปตามวัสดุก่อสร้างและตำแหน่งของส่วนประกอบ แต่ละชิ้น

 • ส่วนรองรับสายพานเป็นส่วนประกอบที่ช่วยให้สายพานเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น หากส่วนรองรับไม่มั่นคง สายพานจะหย่อนเมื่อคนงานวางของหนักไว้ด้านบน และการหย่อนจะทำให้สายพานเคลื่อนที่ได้ไม่ราบรื่น หรือรวดเร็วเท่าที่ควร การใช้ชุดรองรับที่มั่นคงช่วยให้สายพานตึงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบรอกเป็นส่วนประกอบภายนอกที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของสายพาน แต่ละยูนิตมีรอกอย่างน้อยสองตัว ตัวหนึ่งทำงานภายใต้กระแสไฟและอีกตัวหนึ่งไม่ได้ใช้งาน ระบบสายพานลำเลียงที่ซับซ้อน มากขึ้นอาจมีโรเตอร์เพิ่มเติมทั่วทั้งเฟรม
 • ชุดขับเคลื่อนช่วยให้ระบบเคลื่อนที่ได้ หน่วยประกอบด้วยแบริ่งเคาน์เตอร์ที่ช่วยให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์นี้ยังช่วยให้สายพานเคลื่อนที่ย้อนกลับและจัดการการปรับทิศทางซ้ำ ๆ ซึ่งในระบบลำเลียงสินค้านี้ บางระบบเป็นแบบแมนนวล และยังคงใช้ชุดขับเคลื่อน ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์

วิธีเลือกระบบลำเลียงที่เหมาะสม

สายพานลำเลียงทำหน้าที่เป็นระบบประสาทส่วนกลางสำหรับการดำเนินงานที่รับ จัดการ จัดเก็บ แจกจ่าย ผลิต และจัดส่งผลิตภัณฑ์ การเลือกระบบสายพานลำเลียงที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย สำหรับผู้จัดการคลังสินค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เนื่องจากสายพานลำเลียงมีหลายประเภท และการกำหนดค่าที่เป็นไปได้หลายร้อยแบบให้เลือก

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหลายประการที่ต้องพิจารณาเมื่อมีการซื้อระบบสายพานลำเลียงที่เหมาะสำหรับ Smart Warehouse  คลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า คุณควรพิจารณาทั้งข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการไปพร้อม ๆ กัน

 • ปลอดภัยในการใช้งาน
 • ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ชิ้นส่วนและส่วนประกอบออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานคงทน
 • ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนไป
 • คุ้มค่า

การติดตั้งระบบลำเลียงสินค้าแบบสายพานลำเลียงที่ไม่ถูกต้องจะลดทอนประสิทธิภาพการดำเนินงานของคลังสินค้าอย่างรวดเร็ว นำไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้นและความพึงพอใจของลูกค้าที่ลดลง ทำให้ธุรกิจสูญเสียความ ได้เปรียบในการแข่งขันในที่สุด

ระบบสายพานลำเลียงราคาเท่าไหร่

ต้นทุนตลอดอายุการใช้งานในการซื้อ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบดังกล่าวอาจสูงสำหรับการดำเนิน งานขนาดเล็กและขนาดกลาง อาจมีตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้าน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น

 • ประเภทของระบบสายพานลำเลียง
 • ความยาวโดยรวม
 • ความเร็วที่ต้องการ
 • ขนาด
 • วิธีโค้งและการถ่ายโอน

หากคุณกำลังพิจารณาระบบสายพานลำเลียง ให้พิจารณางบประมาณ ความเร็วที่ต้องการในการ ทำงานให้เสร็จ พื้นที่และข้อจำกัดอื่น ๆ ที่ AEI Solution สามารถช่วยให้คุณจัดหาโซลูชั่นสำหรับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Automated Warehouse ระบบ ASRS Smart Warehouse หรือ ระบบลำเลียงสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับ มาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพ ผลผลิต การจัดเก็บ และพื้นที่ ไม่ว่าธุรกิจของคุณ จะมีขนาดเท่าใด นอกจากนี้ยังพร้อมให้บริการแบบรอบด้าน และครบวงจรในคลังสินค้า ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน WMS และบริการหลังการขาย จึงทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจว่าจะได้รับการบริการ ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร (ONE STOP SERVICE) ได้ความคุ้มค่า ได้ความรวดเร็ว ได้การดูแลที่ดีตลอดจนความมั่นใจในการก่อสร้าง โดยทีมวิศวกรและผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในงานติดตั้งมากกว่า 10 ปี พร้อมให้คำปรึกษาและมุ่งเน้นทางด้านการ บริการที่ตอบโจทย์ และครบวงจร

Leave a reply