5 Smart Warehouse ที่ธุรกิจคลังสินค้าต้องมี

By AEI Solution In Blog

09

Dec
2021

เทคโนโลยีในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับความต้องการในยุคสมัย คลังสินค้าจึงจำเป็นต้องติดตั้งเทคโนโลยีที่ช่วยให้ทันต่อการผลิต และความต้องการของผู้บริโภค Smart warehouse ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจ

คลังสินค้าอัจฉริยะ (Smart Warehouse) ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและเชื่อมโยงถึงกันหลายอย่าง เทคโนโลยีเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังสินค้า ลดจำนวนพนักงาน ลดข้อผิดพลาดนอกจากนี้คลังสินค้าอัจฉริยะยังเพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ และหาวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อมอบความยืดหยุ่นและความสามารถให้กับพนักงานและกระบวนการการทำงานอีกด้วย ซึ่ง 5 อันดับ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องมี หากทำธุรกิจเกี่ยวกับคลังสินค้า

1. ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า

WMS (Warehouse Manager) ระบบจัดการคลังสินค้า ควรรวบรวมข้อมูลคลังสินค้าที่สำคัญทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกในซัพพลายเชนมีมุมมองที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งสามารถการรายงานได้อย่างรวดเร็วทันใจ มีสถิติแบบเรียลไทม์ และมีการวางแผนที่แม่นยำในการจัดระบบคลังสินค้า นอกจากนี้ยังช่วยเสริมกระบวนการทำงานอัตโนมัติอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

 • การเข้าถึงข้อมูลคุณภาพแบบเรียลไทม์ทำให้คุณมองเห็นได้มากขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 • การคาดการณ์อุปสงค์ที่แม่นยำ
 • ลดต้นทุนแรงงานด้วยการจัดสรรแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กระบวนการคลังสินค้าที่คล่องตัว
 • เค้าโครงคลังสินค้าที่ปรับให้เหมาะสม
 • ปรับปรุงความถูกต้องของสินค้าคงคลัง
 • ปรับปรุงความแม่นยำในการหยิบ
 • ลดเวลาระหว่างการเลือก
 • ปรับปรุงความยืดหยุ่นและการตอบสนองของคลังสินค้า
 • ปรับปรุงความปลอดภัยและความมั่นคงของคลังสินค้า
 • ปรับปรุงความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
 • ปรับปรุงระดับการบริการลูกค้า
 • ความสามารถในการใช้กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

2. เครื่องมือหยิบแบบอัตโนมัติ

ในศูนย์กระจายสินค้าที่มีปริมาณแรงงานสูงและปริมาณมาก จึงนิยมเลือกดำเนินการหรือช่วยเหลือโดยใช้อุปกรณ์จัดการวัสดุ เช่น วางต่อไฟ ระบบจัดเก็บ และดึงข้อมูลอัตโนมัติ (ASRS) ซึ่งคลังสินค้าของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากอัตราการหยิบสินค้าแบบหยิบอัตโนมัติได้เช่นกัน โดยเครื่องมือหยิบแบบอัตโนมัติมีความหลากหลายที่แตกต่างกันออกไป  โดยมีประโยชน์ดังนี้ต่อไปนี้

 • ปรับปรุงการเลือกโดยทำให้เร็วขึ้
 • ปรับปรุงการจัดสรรแรงงาน
 • ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์

3. รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ

AGV (Automated Guided Vehicle) หรือ รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ โดยใช้แถบแม่เหล็ก วิชั่น หรือเลเซอร์ เป็นตัวบอกทิศทางให้กับรถเวลาเคลื่อนที่ เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มกระบวนการจัดเก็บและดึงข้อมูลในการเคลื่อนย้าย การโหลด และการตรวจนับสต็อก สามารถนำทางด้วยตนเองและสามารถรวมรถยกและรถลากพาเลท ซึ่งเดินตามเส้นทางดิจิทัลผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อขนถ่ายพาเลท กล่อง และตู้คอนเทนเนอร์อื่น ๆ

รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในคลังสินค้าของคุณได้โดยไม่ต้องจัดระบบเค้าโครงใหม่ทั้งหมด ด้วยการเพิ่มและขยายส่วนเสริม AGV ของคุณตามที่ต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจของคุณ

 

4. แพลตฟอร์มควบคุมสินค้าคงคลังอัตโนมัติ

41% ของคลังสินค้ายังคงอาศัยกระบวนการแบบแมนนวลหรือการจดบันทึกสินค้าคงคลัง การนับรอบ และการรับสต็อก ด้วยการใช้กระดาษและปากกา แม้ว่าวิธีนี้จะได้รับการทดลองและทดสอบแล้ว แต่มักเกิดข้อผิดพลาดในข้อมูล การถอดความ ความสอดคล้องกัน และอาจทำให้เกิดการหยุดชะงักหากมีการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

แต่เมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มควบคุมสินค้าคงคลังด้วยการใช้แท็กสินทรัพย์และแท็กสินค้าคงคลังที่จำเป็น แพลตฟอร์มเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำการนับสต็อกได้โดยอัตโนมัติ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วสำหรับการรายงานแบบเรียลไทม์ที่แม่นยำซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่

5. การใช้งาน IoT

IoT หรือ Internet of Things เป็นแนวคิดที่ครอบคลุม หมายถึง วัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งของเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตอื่น ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีการฝังตัวของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ซึ่งจะแจ้งความเคลื่อนไหวทั้งหมดของคลังสินค้า

IoT สามารถช่วยให้คลังสินค้าของคุณลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดหรืออุบัติเหตุที่อาจสร้างความสูญเสียในห่วงโซ่อุปทานโดยการตรวจจับตั้งแต่เนิ่น ๆ

 • เซ็นเซอร์ในคลังสินค้าสามารถตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น และสภาวะอื่น ๆ ได้
 • ข้อมูลที่มาจากการขนส่ง ยานพาหนะ และผลิตภัณฑ์สามารถรวมเข้าด้วยกันเพื่อลดการโจรกรรม การปลอมแปลง และการเน่าเสีย

ไม่ว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือแบบแมนนวล ระบบ IoT จะซิงโครไนซ์ข้อมูลทั้งหมดของคุณในเครือข่ายที่เข้าถึงได้ง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสินค้าคงคลังของคุณ การวางแผนแรงงาน และประสบการณ์ของลูกค้า (ผ่านกระบวนการที่คล่องตัวและปรับปรุงเวลาตอบสนอง)

คลังสินค้าอัจฉริยะ ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาสู่การดำเนินงานในคลังสินค้า ระบบอัตโนมัติกำลังเพิ่มขึ้นและจะยังคงถูกนำมาใช้โดยบริษัทคลังสินค้าจำนวนมาก บริษัท AEI Solution พร้อมให้บริการที่รอบด้านและครบวงจรในคลังสินค้า ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน WMS และบริการหลังการขาย จึงทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร (ONE STOP SERVICE) ได้ความคุ้มค่า ได้ความรวดเร็ว ได้การดูแลที่ดีตลอดจนความมั่นใจในการก่อสร้าง โดยทีมวิศวกรและผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความชำนาญในงานติดตั้งมากกว่า 10 ปี พร้อมให้คำปรึกษา และมุ่งเน้นทางด้านการบริการที่ตอบโจทย์และครบวงจร