Double Deep Racking System

Foodstuffs,Merchandise,Stored,In,Automated,Storage,And,Retrieval,Systems,Warehouse

Double Deep Racking System

ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมระบบจัดเก็บสินค้าแบบ Double Deep Racking System เป็นการจัดเก็บสินค้าลักษณะเดียวกับระบบจัดเก็บสินค้าแบบ Selective Racking System ต่างกันที่การจัดเลย์เอ้าท์ แคแถวเดียวที่ชิดผนังจะนำมาชิดเป็นแถวคู่ ส่วนแคแถวคู่จะเรียงเป็นแถวคู่ ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่จัดเก็บมากกว่าระบบ selective racking

Feature

  • สำหรับจัดเก็บสินค้าที่เหมือนกัน ทีละ 2 พาเลท ขึ้นไป

  • สามารถรับน้ำหนักถึง 3,000 กก./ระดับชั้น

  • เพิ่มปริมาณจัดเก็บเพิ่มมากขึ้น 30% เมื่อเทียบกับ Single Deep Racking System

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

  • GOWMS

    Warehouse Management System (WMS) คือ ระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า ระบบโปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 3 ระบบ คือ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บสินค้า (Storage) การส่งมอบสินค้า (Delivery) ระบบงานหลัก กระบวนการรับสินค้า (Receive) คือการรับเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบ เข้ามายังคลังสินค้า โดยจะทำการติดบาร์โค้ดลงบนสินค้าหรือวัตถุดิบ โดยเริ่มจาก การป้อนข้อมูลสินค้า หรือดึงข้อมูล จากระบบตามสินค้าที่ต้องการรับเข้าคลัง พิมพ์บาร์โค้ดสำหรับติดบนสินค้า

  • AGV

    Automated Guided Vehicle (AGV)             Automated Guided Vehicle หรือ AGV คือระบบขับเคลื่อนภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้คน ที่ช่วยขนย้ายสินค้า อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รถ AGV ได้ถูกนำเข้ามาใช้ในคลังสินค้าจนได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะคลังสินค้าเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อน ในแต่ละวันมีการนำเข้าและขนส่งสินค้าจำนวนมาก อีกทั้งยังมีประเภทของสินค้าที่หลากหลาย การจัดการในเรื่องตำแหน่งในการจัดวาง หรือการติดตามสถานะการขนส่ง ขั้นตอนเหล่านี้ การใช้คนเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดความล่าช้าและโอกาสผิดพลาดสูง   

Full list of Solutions