Double Deep Racking System

Foodstuffs,Merchandise,Stored,In,Automated,Storage,And,Retrieval,Systems,Warehouse

Double Deep Racking System

ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมระบบจัดเก็บสินค้าแบบ Double Deep Racking System เป็นการจัดเก็บสินค้าลักษณะเดียวกับระบบจัดเก็บสินค้าแบบ Selective Racking System ต่างกันที่การจัดเลย์เอ้าท์ แคแถวเดียวที่ชิดผนังจะนำมาชิดเป็นแถวคู่ ส่วนแคแถวคู่จะเรียงเป็นแถวคู่ ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่จัดเก็บมากกว่าระบบ selective racking

Feature

  • สำหรับจัดเก็บสินค้าที่เหมือนกัน ทีละ 2 พาเลท ขึ้นไป

  • สามารถรับน้ำหนักถึง 3,000 กก./ระดับชั้น

  • เพิ่มปริมาณจัดเก็บเพิ่มมากขึ้น 30% เมื่อเทียบกับ Single Deep Racking System

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

  • Pallet

    พาเลทไม้ (Wooden Pallets) ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ใช้ต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งพาเลทไม้ที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยางพารา ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน แต่การใช้พาเลทไม้ก็มีข้อจำกัด คือการมีเชื้อราในเนื้อไม้ มีมอด มีแมลง และมีเสี้ยน ซึ่งจะทำให้สินค้าเมื่อส่งออก หรือไม่ถึงลูกค้าปลายอาจมีความเสียหายของสินค้าได้ และ ปัจจุบัน มีประเทศต่างห้ามใช้พาเลทไม้เมื่อนำเข้าประเทศเช่นประเทศจีนเป็นต้น ข้อดี เป็นสินค้าที่หาใช้ได้ง่ายระยะเวลาในการผลิตรวดเร็ว ราคาไม่แพง แข็งแรง ทนทาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รับน้ำหนักสินค้าได้มากถึง 2 ตัน สามารถซ่อมแซมและเก็บรักษาดูแลง่าย พาเลทเหล็ก (Steel Pallets)

  • GOWMS

    Warehouse Management System (WMS) คือ ระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า ระบบโปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 3 ระบบ คือ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บสินค้า (Storage) การส่งมอบสินค้า (Delivery) ระบบงานหลัก กระบวนการรับสินค้า (Receive) คือการรับเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบ เข้ามายังคลังสินค้า โดยจะทำการติดบาร์โค้ดลงบนสินค้าหรือวัตถุดิบ โดยเริ่มจาก การป้อนข้อมูลสินค้า หรือดึงข้อมูล จากระบบตามสินค้าที่ต้องการรับเข้าคลัง พิมพ์บาร์โค้ดสำหรับติดบนสินค้า

Full list of Solutions