Mobile Racking System

Mobile Racking System

ชั้นวางแบบเคลื่อนที่ Mobile Rack เป็นชั้นวางที่สามารถเลื่อนชั้นวางให้เคลื่อนในแนวซ้ายและขวา เพื่อเปิดช่องทางให้รถยกเข้าไปตักสินค้าที่ต้องการ จึงเป็นที่สามารถประหยัดพื้นที่ได้มากถึง 80% ประสิทธิภาพและประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกใช้ Mobile Rack ชั้นวางแบบเคลื่อนที่มีการใช้พื้นที่เฉลี่ย 98% ของพื้นที่ในการจัดเก็บบนชั้นวางทั้งหมด และใช้พื้นที่แนวราบในการจัดเก็บคิดเป็น 63% หากเปรียบเทียบกับชั้นวาง Selective Rack สามารถลดขนาดพื้นที่ที่ใช้จัดเก็บไปได้ถึง 40% หรือเพิ่มปริมาณจัดเก็บขึ้น 80%จากเดิมเป็นชั้นวางที่ความหนาแน่นสูง แต่ยังคงสามารถเข้าถึงสินค้าได้ 100% ชั้นวางประเภทนี้ส่วนใหญ่มักใช้ในอุตสาหกรรมห้องเย็น เนื่องจากเป็นการจัดเก็บที่มีความหนาแน่นสูงจึงลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าลงได้ รวมทั้งลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านนี้ลงสินค้าที่จัดเก็บมีความปลอดภัยสูงและลดความเสี่ยงในการถูกขโมยชั้นวางแบบเคลื่อนที่ได้ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน คือสามารถทำงานได้ทั้ง 2 แบบ (แบบ Manual และ Auto) ระบบควบคุมความปลอดภัยในการใช้งานชั้นวางแบบเคลื่อนที่ จะมีการทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ในแต่ละแถว จึงทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยในการใช้งานอย่างแน่นอนด้านหน้าของชั้นวางเคลื่อนที่แต่ละแถวบริเวณ Operation Panel จะมีปุ่ม Emergency ซึ่งเมื่อปุ่มถูกกด ชั้นวางเคลื่อนที่จะหยุดการเคลื่อนที่ทันทีโครงสร้างระหว่างชั้นวางมีความยืดหยุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อชั้นวางเคลื่อนที่ต้องหยุดการทำงานกะทันหันหรือเกิดแผ่นดินไหว ตัวชั้นวางจะมีการแกว่งตัวเล็กน้อยเพื่อรักษาสมดุล ไม่ให้ชั้นวางล้มใช้งานร่วมกับรถยกทั่วไปได้ ยกเว้นรถยกสูงแบบมีขายื่นมาด้านหน้าตัวรถ (Stacker)

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

  • Conveyors

    ระบบลำเลียงสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยใช้สายพานลำเรียง (Conveyors) ระบบลำเลียงสินค้า ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในรางกายมนุษย์  เพราะถ้าไม่มีเส้นเลือด ร่างกายของเราจะไม่มีการหมุนเวียนเลือด นำเลือดเสียมาฟอกให้กลายเป็นเลือดที่ดีได้ ซึ่งระบบลำเลียงจะต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้น ส่วนอื่นๆ  ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ซึ่งการเลือก Conveyors ให้เหมาะสม ช่วยให้สินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและสายพานลำเลียงสามารถใช้งานได้ในระยะยาว AGV & RGV Sorter Roller Conveyors Belt Conveyors Chain Conveyors Spiral Conveyors Vertical Elevator

  • GOWMS

    Warehouse Management System (WMS) คือ ระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า ระบบโปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 3 ระบบ คือ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บสินค้า (Storage) การส่งมอบสินค้า (Delivery) ระบบงานหลัก กระบวนการรับสินค้า (Receive) คือการรับเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบ เข้ามายังคลังสินค้า โดยจะทำการติดบาร์โค้ดลงบนสินค้าหรือวัตถุดิบ โดยเริ่มจาก การป้อนข้อมูลสินค้า หรือดึงข้อมูล จากระบบตามสินค้าที่ต้องการรับเข้าคลัง พิมพ์บาร์โค้ดสำหรับติดบนสินค้า

Full list of Solutions