Selective Pallet Racking System

Rich results on Google's SERP when searching for 'kimball ASRS'

Selective Pallet Racking System

ชั้นวางแบบเลือกพาเลทได้ (Selective Rack) เป็นชั้นวางที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่จัดวางบนพาเลท มีโครงสร้างแข็งแรงรับน้ำหนักได้มาก สามารถปรับระยะห่างของแต่ละชั้นได้ตามความต้องการ ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จัดเก็บสินค้าและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าได้หลากหลาย ใช้รถยก forklift เลือกหยิบสินค้าชิ้นใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียงสินค้าก่อนหลัง เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าทั่วไปชั้นวางสินค้าแบบเลือกพาเลทได้ สามารถออกแบบได้ตามความเหมาะสมของพาเลทที่วางสินค้าและพื้นที่ของคลังสินค้า ทั้งด้านความลึก ความกว้าง และความสูง รับน้ำหนักได้ 1 – 5 ตัน ต่อชั้น

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

  • ASRS

    Automated Storage & Retrieval System (ASRS) คือระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก คือ ชั้นวางสินค้า (ASRS Racking) ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่แบ่งเป็นช่องจัดเก็บสินค้าในแนวราบและซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ในแนวดิ่ง โดยมีเครนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้จัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้า Storage and Retrieval Machine (SRM) ที่สามารถวิ่งเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เพื่อจัดเก็บสินค้าเข้าและนำออกจากชั้นวางสินค้า ซึ่งมีการควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ กับโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management

  • Rack

    สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการจัดเก็บในคลังสินค้าที่สำคัญที่สุดก็คือ ชั้นวางสินค้าชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชั้นวางสินค้าแบบ Selective, Double Deep, Mobile, Drive-in เนื่องจากการจัดเก็บจะเน้นไปทางแนวสูง เพื่อประหยัดพื้นที่คลัง ด้วยเหตุนี้ การเลือกใช้ชั้นวางสินค้า และวางผังการติดตั้งชั้นวางสินค้า จึงเกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญ ๆ หลายด้านด้วยกัน เช่น ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บ,ชนิดของแผ่นพาเลท,พื้นที่ของคลังสินค้า,ระบบการหมุนเวียนของสินค้า Selective Double Deep Cantilever Drive-in VNA Mobile Pallet flow Shuttle Carton

Full list of Solutions