Vertical Elevator

ระบบลิฟท์ลำเลียง Lift Conveyor System

ระบบลิฟท์ลำเลียง Lift Conveyor System เป็นระบบลำเลียงที่เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียง ทุกชนิด
ระบบลิฟท์ลำเลียง (Lift Conveyor) คือ อุปกรณ์ลำเลียง(Conveyor) ใช่ลิฟท์(lift) ในการขนย้ายชิ้นงานหรือวัสดุ จากที่ต่ำขึ้นสู่งที่สูงทางแนวดิ่ง สามารถรับน้ำหนักได้มากและลำเลียงชิ้นงานหรือวัสดุได้ทุกประเภท เช่นลำเลียงอาหาร , ลำเลียงยาง ,ลำเลียงกล่อง เป็นต้น

ระบบลิฟท์ลำเลียงมี 3 ประเภท

Types of Lift Conveyor Systems

1. ระบบลิฟท์ลำเลียง X-Lift Conveyor System (แบบตัว X)

ระบบลิฟท์ลำเลียง X-Lift (แบบตัว X)ระบบลิฟท์ลำเลียง X-Lift (แบบตัว X) ใช้ในการขนย้ายชิ้นงานหรือวัสดุจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงในแนวดิ่ง รูปแบบการขนย้ายหลังจากชิ้นงานหรือวัสดุเคลื่อนมาวางบนลิฟท์ลำเลียง ไฮโดรลิคทำการดันให้ลิฟท์ยกตัวขึ้นจะมีลักษระคล้ายตัว X และระบบลิฟท์ลำเลียงสามารถใช้สกรูแจ็ค(Screw Jack) เป็นตัวยกให้ลิฟท์ยกตัวได้ สามารถรับน้ำหนักได้มาก เหมาะสำหรับงานที่ต้องขนย้ายขึ้นที่สูง

2. ระบบลิฟท์ลำเลียง Vertical-Lift Conveyor System Type Z (แบบตัว Z)

ระบบลิฟท์ลำเลียง Vertical-Lift Type Z (แบบตัว Z)ระบบลิฟท์ลำเลียง Vertical-Lift Type Z (แบบตัว Z) ใช้ในการขนย้ายชิ้นงานหรือวัสดุในแนวดิ่ง รูปแบบการขนย้ายหลังจากชิ้นงานหรือวัสดุเคลื่อนมาวางบนลิฟท์ลำเลียง มอเตอร์จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนโซ่เพื่อเคลื่อนชิ้นงานหรือวัสดุ จากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูง เมื่อถึงจุดหมายแล้วแผ่นรองตัวชิ้นงานจะเคลื่อนชิ้นงานออกจากลิฟท์อีกทางหนึ่ง (ชิ้นงานเข้าลิฟท์ทางด้านขวา เมื่อลิฟท์เคลื่อนขึ้นถึงจุดหมาย ชิ้นงานจะออกทางด้านซ้าย) สามารถรับน้ำหนักได้มาก เหมาะสำหรับงานที่ต้องขนย้ายขึ้นที่สูง

3. ระบบลิฟท์ลำเลียง Vertical-Lift Conveyor System Type C (แบบตัว C)

ระบบลิฟท์ลำเลียง Vertical-Lift Type C (แบบตัว C)ระบบลิฟท์ลำเลียง Vertical-Lift Type C (แบบตัว C) ใช้ในการขนย้ายชิ้นงานหรือวัสดุในแนวดิ่ง รูปแบบการขนย้ายหลังจากชิ้นงานหรือวัสดุเคลื่อนมาวางบนลิฟท์ลำเลียง มอเตอร์จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนโซ่เพื่อเคลื่อนชิ้นงานหรือวัสดุ จากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูง เมื่อถึงจุดหมายแล้วแผ่นรองตัวชิ้นงานจะเคลื่อนชิ้นงานออกจากลิฟท์ด้านเดียวกับทางเข้า (ชิ้นงานเข้าลิฟท์ทางด้านขวา เมื่อลิฟท์เคลื่อนขึ้นถึงจุดหมาย ชิ้นงานจะออกทางด้านขวาเหมือนกัน) สามารถรับน้ำหนักได้มาก

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

  • Pallet

    พาเลทไม้ (Wooden Pallets) ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ใช้ต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งพาเลทไม้ที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยางพารา ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน แต่การใช้พาเลทไม้ก็มีข้อจำกัด คือการมีเชื้อราในเนื้อไม้ มีมอด มีแมลง และมีเสี้ยน ซึ่งจะทำให้สินค้าเมื่อส่งออก หรือไม่ถึงลูกค้าปลายอาจมีความเสียหายของสินค้าได้ และ ปัจจุบัน มีประเทศต่างห้ามใช้พาเลทไม้เมื่อนำเข้าประเทศเช่นประเทศจีนเป็นต้น ข้อดี เป็นสินค้าที่หาใช้ได้ง่ายระยะเวลาในการผลิตรวดเร็ว ราคาไม่แพง แข็งแรง ทนทาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รับน้ำหนักสินค้าได้มากถึง 2 ตัน สามารถซ่อมแซมและเก็บรักษาดูแลง่าย พาเลทเหล็ก (Steel Pallets)

  • Conveyors

    ระบบลำเลียงสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยใช้สายพานลำเรียง (Conveyors) ระบบลำเลียงสินค้า ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในรางกายมนุษย์  เพราะถ้าไม่มีเส้นเลือด ร่างกายของเราจะไม่มีการหมุนเวียนเลือด นำเลือดเสียมาฟอกให้กลายเป็นเลือดที่ดีได้ ซึ่งระบบลำเลียงจะต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้น ส่วนอื่นๆ  ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ซึ่งการเลือก Conveyors ให้เหมาะสม ช่วยให้สินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและสายพานลำเลียงสามารถใช้งานได้ในระยะยาว AGV & RGV Sorter Roller Conveyors Belt Conveyors Chain Conveyors Spiral Conveyors Vertical Elevator

Full list of Solutions