All posts tagged in ระบบลำเลียงสินค้า

 • 20

  Jan
  2023

  By ArioMarketing In Blog

  ระบบลำเลียงสินค้าด้วยสายพานคืออะไร?

  ระบบลำเลียงสินค้าด้วยสายพานคืออะไร ระบบลำเลียงสินค้า แบบสายพานลำเลียงเป็นเครื่องมือจัดการเชิงกลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับการขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โดยอัตโนมัติ ระบบนี้ช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ ลดความเสี่ยงในที่ทำงาน และลดต้นทุนแรงงาน ท่ามกลางประโยชน์อื่น ๆ มีประโยชน์ในการช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของขนาดใหญ่ หรือน้ำหนักมากจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  ระบบสายพานลำเลียงทำงานอย่างไร โดยปกติแล้วระบบลำเลียงสินค้าจะประกอบด้วยสายพานที่พาดผ่านรอกตั้งแต่สองตัวขึ้นไป สายพานสร้างวงปิดรอบรอกเพื่อให้สามารถหมุนได้อย่างต่อเนื่อง ลูกรอกจะขับหรือลากสายพาน เคลื่อนย้ายสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งการออกแบบระบบสายพานลำเลียงทั่วไปส่วนใหญ่ใช้โรเตอร์เพื่อส่งกำลังให้กับรอกและสายพานขับเคลื่อน สายพานยังคงติดอยู่กับโรเตอร์ผ่านแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวทั้งสอง เพื่อให้สายพานเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งรอกของไดรฟ์และตัวหมุนจะต้องวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา ประโยชน์ของระบบสายพานลำเลียง วัตถุประสงค์หลักของระบบลำเลียงสินค้าด้วยสายพานคือการเคลื่อนย้ายสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การออกแบบนี้ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุที่หนักหรือใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะถือด้วยมือได้ อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการขนส่งสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เนื่องจากสายพานสามารถเอนเอียงไปได้หลายระดับ ทำให้การเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นและลงบนพื้นทำได้ง่ายขึ้น คล้ายกับ Smart Warehouse ซึ่งหากเป็นงานที่มนุษย์ทำด้วยตนเอง

  Read More