ASRS คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ

By AEI Solution In Blog

29

Nov
2021

การเคลื่อนย้ายพาเลทและบรรจุภัณฑ์ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ในคลังสินค้าของคุณไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป เพราะการจัดการคลังสินค้ามีความท้าทายเป็นอย่างมากสำหรับผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า ความท้าทายหรือปัญหาที่พบ ได้แก่ ค่าแรงสูง ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน

ปัจจุบันเทคโนโลยี ASRS มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางเลือกใหม่ๆ จึงมีขนาด ความเร็ว ราคา และความยืดหยุ่นที่หลากหลาย และทำให้อัตราการปรับใช้ระบบพุ่งสูงขึ้น สิ่งนี้ทำให้เทคโนโลยี ASRS คือ หนึ่งในตัวเลือกการลงทุนที่ได้รับความนิยมและมีผลกระทบมากที่สุดสำหรับการดำเนินงานส่วนใหญ่

แต่ถึงอย่างนั้นคลังสินค้าของคุณจำเป็นต้องมีระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Wearhouse)หรือไม่ สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าของคุณได้อย่างไร มาเรียนรู้ว่า ASRS คือ อะไร มีวิธีการใช้งานและประโยชน์อย่างไร ในบทความต่อไปนี้มีคำตอบ

ระบบ ASRS คืออะไร

Automated Storage & Retrieval System (ASRS) คือ ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก คือ ชั้นวางสินค้า (ASRS Racking) ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่แบ่งเป็นช่องจัดเก็บสินค้าในแนวราบและซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ในแนวดิ่ง โดยมีเครนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้จัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้า Storage and Retrieval Machine (SRM) ที่สามารถวิ่งเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เพื่อจัดเก็บสินค้าเข้าและนำออกจากชั้นวางสินค้า ซึ่งมีการควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ กับโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System) และโปรแกรมการจัดการเครื่องจักร WCS (Warehouse Control System) ที่มีความแม่นยำสูง

ประเภทของระบบ ASRS

Unit Load ASRS

ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายแบบนี้ทำงานโดยการเคลื่อนย้ายพาเลท (Unit Loads) มาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสถานที่ของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่จัดเก็บที่มีความหนาแน่นและมีปริมาณงานสูง

Mini-load AS/RS

Mini-load AS/RS ทำให้การจัดเก็บ & ขนย้ายวัสดุที่เป็นหีบหรือกล่องขนาดเล็กเป็นไปอย่างรวดเร็วและทรงประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจว่าสามารถขนย้ายวัสดุเพื่อกระบวนการหยิบและผลิตได้อย่างทันท่วงที Mini-load ยังสามารถผสมผสานเข้าได้กับระบบขนย้ายวัสดุที่ใช้งานอยู่อีกด้วย

Horizontal carousels

ประกอบด้วยลังหรือกล่องพลาสติกที่ติดตั้งอยู่ในแนววงรีหมุนตามแนวนอน เวลาเรียกเก็บหรือเรียกออกมาใช้ก็สามารถเรียกค้นข้อมูลหน้าจอได้เลย ระบบนี้ และสามารถจำกัดการเข้าถึงหรือเปิดระบบได้ ระบบนี้จะช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้ถึง 60-80 % และระยะเวลาในการจัดเก็บและเรียกคืนก็เร็วขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับการจัดเก็บแบบทั่วไป

Vertical carousels

ระบบจัดเก็บและเรียกคืนสินค้าแบบนี้จะมีสองคอลัมน์ซ้อนกันอยู่ ภายในแต่ละคอลัมน์ประกอบด้วยถาดหรือชั้นสำหรับวางสิ่งของหรือสินค้าอยู่หลายชุด เราสามารถเรียกเก็บเรียกคืนสินค้าชั้นไหนก็ได้และคอลัมน์ไหนก็ได้ การเก็บแบบนี้ประหยัดพื้นที่และเวลาในการทำงานได้ 70-80% เมื่อเทียบกับชั้นวางชั้นเก็บแบบทั่วไป

Shuttles

เหมาะสำหรับทั้งการกำหนดค่า FIFO, LIFO และโครงสร้างการจัดเก็บเลนลึกหรือเลนตื้น มีระบบรถรับส่งหลายประเภทขึ้นอยู่กับรูปร่าง น้ำหนักบรรทุก ขนาด ฯลฯ และลักษณะของสินค้าคงคลัง ในระบบนี้ จะเป็นกระสวยหรือหุ่นยนต์ขนาดเล็ก เมื่อต้องการไอเท็มจะมีการย้ายจากเวิร์กสเตชันไปยังชั้นวางที่จัดเก็บไอเท็ม โดยจะดึงรายการและเดินทางกลับไปที่เวิร์กสเตชัน ส่วนในระบบอื่น ๆ จะใช้แรงงานคนและสายพานลำเลียงเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของจากชั้นวางไปยังเวิร์กสเตชัน

ต้องใช้ระบบ ASRS เมื่อใด

ก่อนอื่นคุณต้องประเมินการดำเนินงานคลังสินค้าของคุณเพื่อระบุจุดบอดที่สำคัญ คลังสินค้าแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ดังนั้นคุณจะต้องทำการค้นหาเพื่อให้ค้นพบสิ่งต่าง ๆ ที่อาจเป็นต้นขั้วให้เกิดปัญหาได้ ซึ่งความท้าทายเหล่านั้นสามารถแก้ไขด้วยระบบ ASRS

 • ค่าบำรุงรักษาสูง (คิดเป็น 65% ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคลังสินค้าทั้งหมด )
 • เกิดข้อผิดพลาดสม่ำเสมอในการดำเนินการจัดเก็บและเรียกค้นผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วน
 • พนักงานได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้ง
 • ผลผลิตและประสิทธิภาพต่ำ
 • สภาพการทำงานที่ร้อนหรือเย็นเกินไป
 • ใช้พื้นที่จัดเก็บแนวตั้งน้อย
 • ของหายในโกดัง

การใช้ระบบ ASRS

ในขณะที่คุณกำลังตัดสินใจว่าต้องการใช้ระบบ ASRS หรือไม่นั้น ต้องแจ้งให้ทราบว่าการใช้งานไม่ได้ยากอย่างที่คิด ผู้เพราะเชี่ยวชาญจะดูแลตั้งแต่การติดตั้งระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ตลอดจนตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน ครบครัน และดูแลระหว่างการทำงานในระยะยาวอีกด้วย

โดยทั่วไป ระบบชั้นวางคลังสินค้าอัตโนมัติทุกระบบประกอบด้วยสององค์ประกอบหลัก

 • ระบบการจัดการคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถกำหนดเวลาการจัดเก็บหรือกระบวนการดึงข้อมูลและติดตามรายละเอียดสินค้าคงคลัง (สถานที่ ระยะเวลาการจัดเก็บ แหล่งที่มาของรายการ)
 • อุปกรณ์จัดเก็บและดึงข้อมูล  ฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่โหลดและขนถ่ายรายการ

 

ประโยชน์จากระบบ ASRS

 • สามารถช่วยลดพื้นที่ระบบคลังสินค้าในแนวราบ เหมาะกับคลังที่มีพื้นที่ไม่มากนัก
 • ลดการใช้แรงงานคนหรือรถยก (Forklift) ภายในคลังสินค้า สำหรับเคลื่อนย้ายสินค้า
 • ลดงานที่ซ้ำซ้อนและลดเวลาการทำงาน
 • ลดปัญหาสินค้าคงคลังสูญหายในทางบัญชี
 • สามารถควบคุมอายุของสินค้าคงคลัง (Shelve Life) รวมถึงการควบคุมคุณภาพก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคได้
 • บริหารจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 • สามารถเก็บปริมาณสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิม
 • รู้ตำแหน่งที่เก็บสินค้าและตรวจสอบสถานะข้อมูลสินค้าทั้งหมดได้อย่างถูกต้องแม่นยำสูง ทันทีแบบ Real-Time

AEI Solution พร้อมให้บริการที่รอบด้านและครบวงจรในคลังสินค้า ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน WMS และบริการหลังการขาย จึงทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร (ONE STOP SERVICE) ได้ความคุ้มค่า ได้ความรวดเร็ว ได้การดูแลที่ดีตลอดจนความมั่นใจในการก่อสร้าง โดยทีมวิศวกรและผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความชำนาญในงานติดตั้งมากกว่า 10 ปี พร้อมให้คำปรึกษา และมุ่งเน้นทางด้านการบริการที่ตอบโจทย์และครบวงจร

Leave a reply