Belt Conveyor

Rubber Belt Conveyor (Flat Type)

Rubber belt conveyor (Flat type) หรือ สายพานลำเลียงยางดำ, สายพานยางดำ เป็นคอนเวเยอร์กลุ่มสายพาน ที่มีอุปกรณ์ลำเลียงเป็นสายพานที่ผลิตมาจากยางธรรมชาติ มีการเสริมเส้นใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มความทนแรงดึง มีให้เลือกหลากหลายเกรด เช่น สายพานทนต่อการสึก ทนต่อความคมของชิ้นงาน ทนน้ำมัน ทนต่อความร้อน เป็นต้น นิยมใช้ในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่ลำเลียงวตถุดิบประเภทอาหารเช่น ข้าว ข้าวโพด มัน ไปจนถึงงานหนักประเภทงานเหมือง เช่น ดิน หิน แร่ ต่างๆ ที่มีความคมสูง เป็นต้น

ลักษณะโครงสร้างของ Rubber belt conveyor (Flat type) จะเป็นโครงสร้างสายพานแบบแบนราบ หากต้องการนำไปใช้กับงานประเภท Bulk ควรเลือกสายพานที่มี side wall และ มีบั้ง

Feature

  • ความเร็วแนะนำ 1-60 m./min.

  • สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบอัตโนมัติได้ (Automation)

Flat Belt Conveyor

Flat belt conveyor / Belt conveyor หรือ ที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เรียกว่า  “สายพานลำเลียง”  เป็นคอนเวเยอร์กลุ่มสายพาน ที่มีอุปกรณ์ลำเลียงเป็นสายพานที่ผลิตมาจากวัสดุสังเคราะห์ มีการเสริมเส้นใยสังเคราห์เพื่อเพิ่มความทนแรงดึง ที่พบมากสุดจะเป็น PVC หรือ PU และเนื้อสายพานอื่นๆอีกหลายประเภท สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมต่อลักษณะงาน Flat belt conveyor เป็นคอนเวเยอร์ที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลาย อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ลำเลียงชิ้นงานในสายการผลิต, งานลำเลียงชิ้นส่วน Electronic , ลำเลียงชิ้นงานจากเครื่องปั๊ม หรือ แม้กระทั่งในอุตสาหกรรมอาหาร ก็มีการนำ Belt conveyor หรือ สายพานลำเลียง ไปใช้อย่างแพร่หลาย

Feature

  • ความเร็วแนะนำ 1-120 m/min

  • สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบอัตโนมัติได้ (Automation)

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

  • AGV

    Automated Guided Vehicle (AGV)             Automated Guided Vehicle หรือ AGV คือระบบขับเคลื่อนภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้คน ที่ช่วยขนย้ายสินค้า อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รถ AGV ได้ถูกนำเข้ามาใช้ในคลังสินค้าจนได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะคลังสินค้าเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อน ในแต่ละวันมีการนำเข้าและขนส่งสินค้าจำนวนมาก อีกทั้งยังมีประเภทของสินค้าที่หลากหลาย การจัดการในเรื่องตำแหน่งในการจัดวาง หรือการติดตามสถานะการขนส่ง ขั้นตอนเหล่านี้ การใช้คนเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดความล่าช้าและโอกาสผิดพลาดสูง   

  • Conveyors

    ระบบลำเลียงสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยใช้สายพานลำเรียง (Conveyors) ระบบลำเลียงสินค้า ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในรางกายมนุษย์  เพราะถ้าไม่มีเส้นเลือด ร่างกายของเราจะไม่มีการหมุนเวียนเลือด นำเลือดเสียมาฟอกให้กลายเป็นเลือดที่ดีได้ ซึ่งระบบลำเลียงจะต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้น ส่วนอื่นๆ  ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ซึ่งการเลือก Conveyors ให้เหมาะสม ช่วยให้สินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและสายพานลำเลียงสามารถใช้งานได้ในระยะยาว AGV & RGV Sorter Roller Conveyors Belt Conveyors Chain Conveyors Spiral Conveyors Vertical Elevator

Full list of Solutions