Chain Conveyor

General Chain Conveyor

Chain conveyor หรือ โซ่ลำเลียง เป็นคอนเวเยอร์กลุ่มโซ่ มีชุดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ผู้ใช้สามารถทุ่นแรงด้วยการนำสินค้า/ชิ้นงาน วางบนโซ่โดยตรง หรือวางบนภาชนะอื่น เช่น พาเลท, กล่อง, ลังไม้ เป็นต้น

Feature

  • ความเร็วแนะนำ 1-20 m./min. (ความเร็วสูงสุด 120 m./min.)

  • นิยมใช้กับงานลำเลียงพาเลท (Pallet) น้ำหนักต่อพาเลทไม่เกิน 2 ตัน

  • นิยมใช้กับงานท้ายไลน์ (End line process)

  • สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบอัตโนมัติได้ (Automation)

ระบบโซ่ลำเลียง (Chain Conveyor System)

ระบบโซ่ลำเลียง (Chain Conveyor System) คือ การขนถ่ายสิ่งของหรือชิ้นงานโดยจะใช้โซ่เป็นตัวขับเคลื่อนกลไกลการทำงาน มีลักษณะคล้ายกันกับการลำลียงแบบสายพาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย โดยจะใช้ลำเลียงวัตถุที่เป็นก้อน ชิ้น หรือห่อ ซึ่งจะเห็นการทำงานแบบโซ่ลำเลียงได้ตามโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิต เช่น การลำเลียงหิน เหล็ก ถ่านหิน ทั้งยังสามารถลำเลียงวัตถุมีคมได้อีกด้วย

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

  • Rack

    สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการจัดเก็บในคลังสินค้าที่สำคัญที่สุดก็คือ ชั้นวางสินค้าชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชั้นวางสินค้าแบบ Selective, Double Deep, Mobile, Drive-in เนื่องจากการจัดเก็บจะเน้นไปทางแนวสูง เพื่อประหยัดพื้นที่คลัง ด้วยเหตุนี้ การเลือกใช้ชั้นวางสินค้า และวางผังการติดตั้งชั้นวางสินค้า จึงเกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญ ๆ หลายด้านด้วยกัน เช่น ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บ,ชนิดของแผ่นพาเลท,พื้นที่ของคลังสินค้า,ระบบการหมุนเวียนของสินค้า Selective Double Deep Cantilever Drive-in VNA Mobile Pallet flow Shuttle Carton

  • Pallet

    พาเลทไม้ (Wooden Pallets) ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ใช้ต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งพาเลทไม้ที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยางพารา ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน แต่การใช้พาเลทไม้ก็มีข้อจำกัด คือการมีเชื้อราในเนื้อไม้ มีมอด มีแมลง และมีเสี้ยน ซึ่งจะทำให้สินค้าเมื่อส่งออก หรือไม่ถึงลูกค้าปลายอาจมีความเสียหายของสินค้าได้ และ ปัจจุบัน มีประเทศต่างห้ามใช้พาเลทไม้เมื่อนำเข้าประเทศเช่นประเทศจีนเป็นต้น ข้อดี เป็นสินค้าที่หาใช้ได้ง่ายระยะเวลาในการผลิตรวดเร็ว ราคาไม่แพง แข็งแรง ทนทาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รับน้ำหนักสินค้าได้มากถึง 2 ตัน สามารถซ่อมแซมและเก็บรักษาดูแลง่าย พาเลทเหล็ก (Steel Pallets)

Full list of Solutions