Roller Conveyor

Roller Conveyor

ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyer Rollers) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับลำเลียงหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของด้วยลูกกลิ้งแทนการใช้สายพานลำเลียงเพื่อช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างวัสดุกับพื้นผิว ซึ่งโครงสร้างทั่วไปของลูกกลิ้งลำเลียงจะมีลักษณะเป็นแท่งกระบอกยาว ภายในจะมีเพลาสปริงที่สามารถนำไปติดตั้งหรือถอดลูกกลิ้งออกจากโครงสายพานลำเลียงได้ ทำมาจากวัสดุหลายชนิดทั้งเหล็ก สแตนเลส พลาสติก หรืออะลูมิเนียมที่รองรับน้ำหนักได้ดี สามารถลำเลียงสินค้าได้ทั้งแนวราบทางตรงและทางลาดเอียงได้ และนำมาติดตั้งใช้งานร่วมกับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ได้ง่าย ดังนั้นจึงนิยมนำลูกกลิ้งลำเลียงมาประยุกต์ใช้ในระบบสายพานลำเลียงอุตสาหกรรมกันเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยผ่อนแรงและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สินค้า

Types of Roller Conveyors

Free Roller Conveyor (Gravity Conveyor)

Free roller conveyor หรือ ลูกกลิ้งลำเลียงเป็น conveyor ลูกกลิ้งที่ไม่มีชุดขับเคลื่อน ผู้ใช้สามารถทุ่นแรงด้วยการนำสินค้า วางบนลูกกลิ้งและผลักไปได้ตามต้องการ หรือ จะเลือกวางโครงสร้างเอียงลง (Declined or down lope) เพื่อให้สินค้าไหลไปตาม conveyor ตามหลักแรงโน้มถ่วง

ลูกกลิ้งลำเลียงแบบมาตรฐาน (Standard Conveyor Roller)

ลูกกลิ้งลำเลียงแบบมาตรฐาน (Standard Conveyor Roller) เป็นลูกกลิ้งที่ใช้แรงโน้มถ่วงลำเลียงสินค้าให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามน้ำหนักแรงผลักที่ส่งไป ซึ่งโครงสร้างของลูกกลิ้งลำเลียงนี้ออกแบบมาให้ติดตั้งได้ง่ายโดยนำแกนหมุนลูกกลิ้งมาจัดวางเรียงยึดเข้ากับโครงสร้างสายพานลำเลียง สามารถประกอบต่อเพิ่มความยาวได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย จึงเหมาะสำหรับการขนส่งลำเลียงสิ่งของขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบา เช่น กระเป๋า กระดาษสิ่งพิมพ์, ยางรถยนต์, บรรจุภัณฑ์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ลูกกลิ้งลำเลียงไฟฟ้า (Conveyor Roller With Motor)

ลูกกลิ้งลำเลียงไฟฟ้า (Conveyor Roller With Motor) เป็นลูกกลิ้งที่ควบคุมการการลำเลียงด้วยระบบไฟฟ้าโดยการสร้างแรงหมุนจากมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกและมีสายไฟติดอยู่ที่ปลายด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อแรงบิดสูง ช่วยให้การทำงานราบรื่นไม่มีเสียงรบกวน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เนื่องจากใช้มอเตอร์กระแสไฟฟ้าต่ำทำให้ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้เมื่อใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงเหมาะสำหรับการลำเลียงเคลื่อนย้ายวัตถุในโรงงานแปรรูปอาหาร บริการไปรษณีย์ เป็นต้น

 

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

  • AGV

    Automated Guided Vehicle (AGV)             Automated Guided Vehicle หรือ AGV คือระบบขับเคลื่อนภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้คน ที่ช่วยขนย้ายสินค้า อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รถ AGV ได้ถูกนำเข้ามาใช้ในคลังสินค้าจนได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะคลังสินค้าเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อน ในแต่ละวันมีการนำเข้าและขนส่งสินค้าจำนวนมาก อีกทั้งยังมีประเภทของสินค้าที่หลากหลาย การจัดการในเรื่องตำแหน่งในการจัดวาง หรือการติดตามสถานะการขนส่ง ขั้นตอนเหล่านี้ การใช้คนเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดความล่าช้าและโอกาสผิดพลาดสูง   

  • Rack

    สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการจัดเก็บในคลังสินค้าที่สำคัญที่สุดก็คือ ชั้นวางสินค้าชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชั้นวางสินค้าแบบ Selective, Double Deep, Mobile, Drive-in เนื่องจากการจัดเก็บจะเน้นไปทางแนวสูง เพื่อประหยัดพื้นที่คลัง ด้วยเหตุนี้ การเลือกใช้ชั้นวางสินค้า และวางผังการติดตั้งชั้นวางสินค้า จึงเกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญ ๆ หลายด้านด้วยกัน เช่น ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บ,ชนิดของแผ่นพาเลท,พื้นที่ของคลังสินค้า,ระบบการหมุนเวียนของสินค้า Selective Double Deep Cantilever Drive-in VNA Mobile Pallet flow Shuttle Carton

Full list of Solutions