Roller Conveyor

Roller Conveyor

ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyer Rollers) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับลำเลียงหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของด้วยลูกกลิ้งแทนการใช้สายพานลำเลียงเพื่อช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างวัสดุกับพื้นผิว ซึ่งโครงสร้างทั่วไปของลูกกลิ้งลำเลียงจะมีลักษณะเป็นแท่งกระบอกยาว ภายในจะมีเพลาสปริงที่สามารถนำไปติดตั้งหรือถอดลูกกลิ้งออกจากโครงสายพานลำเลียงได้ ทำมาจากวัสดุหลายชนิดทั้งเหล็ก สแตนเลส พลาสติก หรืออะลูมิเนียมที่รองรับน้ำหนักได้ดี สามารถลำเลียงสินค้าได้ทั้งแนวราบทางตรงและทางลาดเอียงได้ และนำมาติดตั้งใช้งานร่วมกับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ได้ง่าย ดังนั้นจึงนิยมนำลูกกลิ้งลำเลียงมาประยุกต์ใช้ในระบบสายพานลำเลียงอุตสาหกรรมกันเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยผ่อนแรงและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สินค้า

Types of Roller Conveyors

Free Roller Conveyor (Gravity Conveyor)

Free roller conveyor หรือ ลูกกลิ้งลำเลียงเป็น conveyor ลูกกลิ้งที่ไม่มีชุดขับเคลื่อน ผู้ใช้สามารถทุ่นแรงด้วยการนำสินค้า วางบนลูกกลิ้งและผลักไปได้ตามต้องการ หรือ จะเลือกวางโครงสร้างเอียงลง (Declined or down lope) เพื่อให้สินค้าไหลไปตาม conveyor ตามหลักแรงโน้มถ่วง

ลูกกลิ้งลำเลียงแบบมาตรฐาน (Standard Conveyor Roller)

ลูกกลิ้งลำเลียงแบบมาตรฐาน (Standard Conveyor Roller) เป็นลูกกลิ้งที่ใช้แรงโน้มถ่วงลำเลียงสินค้าให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามน้ำหนักแรงผลักที่ส่งไป ซึ่งโครงสร้างของลูกกลิ้งลำเลียงนี้ออกแบบมาให้ติดตั้งได้ง่ายโดยนำแกนหมุนลูกกลิ้งมาจัดวางเรียงยึดเข้ากับโครงสร้างสายพานลำเลียง สามารถประกอบต่อเพิ่มความยาวได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย จึงเหมาะสำหรับการขนส่งลำเลียงสิ่งของขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบา เช่น กระเป๋า กระดาษสิ่งพิมพ์, ยางรถยนต์, บรรจุภัณฑ์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ลูกกลิ้งลำเลียงไฟฟ้า (Conveyor Roller With Motor)

ลูกกลิ้งลำเลียงไฟฟ้า (Conveyor Roller With Motor) เป็นลูกกลิ้งที่ควบคุมการการลำเลียงด้วยระบบไฟฟ้าโดยการสร้างแรงหมุนจากมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกและมีสายไฟติดอยู่ที่ปลายด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อแรงบิดสูง ช่วยให้การทำงานราบรื่นไม่มีเสียงรบกวน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เนื่องจากใช้มอเตอร์กระแสไฟฟ้าต่ำทำให้ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้เมื่อใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงเหมาะสำหรับการลำเลียงเคลื่อนย้ายวัตถุในโรงงานแปรรูปอาหาร บริการไปรษณีย์ เป็นต้น

 

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

  • GOWMS

    Warehouse Management System (WMS) คือ ระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า ระบบโปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 3 ระบบ คือ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บสินค้า (Storage) การส่งมอบสินค้า (Delivery) ระบบงานหลัก กระบวนการรับสินค้า (Receive) คือการรับเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบ เข้ามายังคลังสินค้า โดยจะทำการติดบาร์โค้ดลงบนสินค้าหรือวัตถุดิบ โดยเริ่มจาก การป้อนข้อมูลสินค้า หรือดึงข้อมูล จากระบบตามสินค้าที่ต้องการรับเข้าคลัง พิมพ์บาร์โค้ดสำหรับติดบนสินค้า

  • Conveyors

    ระบบลำเลียงสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยใช้สายพานลำเรียง (Conveyors) ระบบลำเลียงสินค้า ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในรางกายมนุษย์  เพราะถ้าไม่มีเส้นเลือด ร่างกายของเราจะไม่มีการหมุนเวียนเลือด นำเลือดเสียมาฟอกให้กลายเป็นเลือดที่ดีได้ ซึ่งระบบลำเลียงจะต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้น ส่วนอื่นๆ  ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ซึ่งการเลือก Conveyors ให้เหมาะสม ช่วยให้สินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและสายพานลำเลียงสามารถใช้งานได้ในระยะยาว AGV & RGV Sorter Roller Conveyors Belt Conveyors Chain Conveyors Spiral Conveyors Vertical Elevator

Full list of Solutions