Sorters

Sorter_2

Sorters

ระบบคัดแยกสินค้าออกแบบเพื่อรองรับการเติบโตของ ธุรกิจการส่งของขนาดเล็ก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ปริมาณการจัดส่ง และ ความแม่นยำถูกต้องในการส่งของ ระบบคัดแยกสินค้าสามารถคัดแยกสิ่งของได้ตั้งแต่ ขั้นตอนการนำสิ่งของเข้าระบบสายพานลำเลียเพื่อจัดส่ง ขั้นตอนการจัดเรียงของบนพาเลท สถานีบรรจุภัณฑ์ และ ขั้นตอนอื่นที่ต้องการการคัดแยก ระบบนี้คัดแยกสามารถคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่มี ขนาด และ น้ำหนักต่างๆ ไปส่งในจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันตามที่กำหนด

คัดได้ตาม

 • ขนาด (size)

 • รูปร่างของผลผลิต

 • ความหนาแน่น

 • ลักษณะของผิวสัมผัส

 • คุณสมบัติทางกลของวัสดุ

 • คุณลักษณะทางไฟฟ้าของวัสดุ

 • น้ำหนัก

 • สี

 • สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน

Types of Sorters

Cross-Belt

เป็นเครื่องเรียงลำดับความเร็วสูงที่ทำงานด้วยความเร็วสูงและใช้ในการจัดเรียงพัสดุเครื่องนุ่งห่มและสินค้าขนาดเล็กที่ยากต่อการจัดเรียงเช่นชิ้นส่วนที่เปราะบางหรือแรงเสียดทานสูง สินค้าถูกจัดส่งโดยถาดที่มีเข็มขัดแยกจากกันซึ่งเริ่มต้นและหยุดเพื่อที่จะนำเข้าและบรรจุสินค้า ข้อดีของเครื่องคัดเเยกประเภทนี้ ได้แก่ ศูนย์การถ่ายโอนข้อมูลที่แน่นหนาการปล่อยที่แม่นยำและควบคุมและอัตราการจัดเรียงข้อมูลด้วยความเร็วสูง

Tilt Tray Sorters

ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นถุงซองจดหมาย ดีวีดี ซีดี กล่องกระดาษลูกฟูกขนาดใหญ่และเล็ก เครื่องเรียงเรียงแบบ Tilt Tray ใช้สำหรับการสั่งซื้อการจัดส่งขาออกและการคืนสินค้า ฮาร์ดแวร์ Tilt Tray ใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการคัดแยกประเภท

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

 • AGV

  Automated Guided Vehicle (AGV)             Automated Guided Vehicle หรือ AGV คือระบบขับเคลื่อนภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้คน ที่ช่วยขนย้ายสินค้า อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รถ AGV ได้ถูกนำเข้ามาใช้ในคลังสินค้าจนได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะคลังสินค้าเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อน ในแต่ละวันมีการนำเข้าและขนส่งสินค้าจำนวนมาก อีกทั้งยังมีประเภทของสินค้าที่หลากหลาย การจัดการในเรื่องตำแหน่งในการจัดวาง หรือการติดตามสถานะการขนส่ง ขั้นตอนเหล่านี้ การใช้คนเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดความล่าช้าและโอกาสผิดพลาดสูง   

 • ASRS

  Automated Storage & Retrieval System (ASRS) คือระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก คือ ชั้นวางสินค้า (ASRS Racking) ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่แบ่งเป็นช่องจัดเก็บสินค้าในแนวราบและซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ในแนวดิ่ง โดยมีเครนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้จัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้า Storage and Retrieval Machine (SRM) ที่สามารถวิ่งเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เพื่อจัดเก็บสินค้าเข้าและนำออกจากชั้นวางสินค้า ซึ่งมีการควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ กับโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management

Full list of Solutions