All posts tagged in Warehouse Automation

 • 18

  Jul
  2022

  By ArioMarketing In Blog

  ประโยชน์ของระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse System)

  คลังสินค้ามีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน ในฐานะองค์ประกอบหลักของการจัดการโลจิสติกส์ คลังสินค้าของคุณไม่ได้เป็นเพียงการดำเนินการแบ็คเอนด์ที่เก็บสินค้า วัสดุ หรือสินทรัพย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงที่สำคัญซึ่งเป็นรากฐานสู่ความสำเร็จของห่วงโซ่อุปทานที่มากขึ้นที่เชื่อมโยงอยู่ ปัญหาหรือความล่าช้าในการดำเนินงานคลังสินค้าสามารถสามารถส่งผลกระทบต่อการออกใบแจ้งหนี้ กระแสเงินสด และความพึงพอใจของลูกค้าได้เนื่องจากกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจมีผลที่ตามมา ซึ่งหมายความว่าการใช้ ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Warehouse Automation) ทำให้สามารถส่งต่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในคลังสินค้า ขับเคลื่อนการปรับปรุงในส่วนอื่น ๆ ขององค์กรและซัพพลายเชนได้ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา การจัดการคลังสินค้าได้พัฒนาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติใช้ประโยชน์จากฐานความรู้นี้เพื่อวางตำแหน่งคลังสินค้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ กระตุ้นการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นในวัฏจักรกระบวนการซัพพลายเชน และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทพื้นที่บางส่วนที่ระบบคลังสินค้าระบบอัตโนมัติ (Warehouse Automation) สามารถปรับปรุงการดำเนินงาน ได้แก่ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อย่างค่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากข้อผิดพลาดการปกป้องทรัพย์สิน แบรนด์ และชื่อเสียงของบริษัทกับลูกค้าและพันธมิตรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรมนุษย์การลดขั้นตอนแบบแมนนวลและและการทำงานซ้ำซ้อนการใช้พื้นที่คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการจัดเก็บแบบเต็มพื้นที่ประสานงานการใช้อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (MHE) เช่น เครื่องสแกนบาร์โค้ดและคอมพิวเตอร์พกพา ข้อดีของคลังสินค้าระบบอัตโนมัติ

  Read More