ประโยชน์ของระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse System)

By ArioMarketing In Blog

18

Jul
2022

คลังสินค้ามีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน ในฐานะองค์ประกอบหลักของการจัดการโลจิสติกส์ คลังสินค้าของคุณไม่ได้เป็นเพียงการดำเนินการแบ็คเอนด์ที่เก็บสินค้า วัสดุ หรือสินทรัพย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงที่สำคัญซึ่งเป็นรากฐานสู่ความสำเร็จของห่วงโซ่อุปทานที่มากขึ้นที่เชื่อมโยงอยู่ ปัญหาหรือความล่าช้าในการดำเนินงานคลังสินค้าสามารถสามารถส่งผลกระทบต่อการออกใบแจ้งหนี้ กระแสเงินสด และความพึงพอใจของลูกค้าได้

เนื่องจากกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจมีผลที่ตามมา ซึ่งหมายความว่าการใช้ ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Warehouse Automation) ทำให้สามารถส่งต่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในคลังสินค้า ขับเคลื่อนการปรับปรุงในส่วนอื่น ๆ ขององค์กรและซัพพลายเชนได้

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา การจัดการคลังสินค้าได้พัฒนาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติใช้ประโยชน์จากฐานความรู้นี้เพื่อวางตำแหน่งคลังสินค้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ กระตุ้นการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นในวัฏจักรกระบวนการซัพพลายเชน และสนับสนุนการเติบโตของบริษัท

พื้นที่บางส่วนที่ระบบคลังสินค้าระบบอัตโนมัติ (Warehouse Automation) สามารถปรับปรุงการดำเนินงาน ได้แก่

  • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อย่างค่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากข้อผิดพลาด
  • การปกป้องทรัพย์สิน แบรนด์ และชื่อเสียงของบริษัทกับลูกค้าและพันธมิตร
  • เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรมนุษย์
  • การลดขั้นตอนแบบแมนนวลและและการทำงานซ้ำซ้อน
  • การใช้พื้นที่คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการจัดเก็บแบบเต็มพื้นที่
  • ประสานงานการใช้อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (MHE) เช่น เครื่องสแกนบาร์โค้ดและคอมพิวเตอร์พกพา

ข้อดีของคลังสินค้าระบบอัตโนมัติ

บริษัทที่นำเทคโนโลยีระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Warehouse Automation) มาใช้ในคลังสินค้ามักประสบกับข้อดีหลายประการดังต่อไปนี้

  • ลดต้นทุน ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Warehouse Automation) ช่วยลดค่าใช้จ่าย ขับเคลื่อนการประหยัดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน อุปกรณ์ และการบำรุงรักษา ในขณะเดียวกันก็เพิ่มปริมาณงาน นอกจากนี้ยังลดการใช้จ่ายด้านพลังงาน พื้นที่จัดเก็บ และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย
  • ผลผลิตและการรักษาพนักงาน คลังสินค้าระบบอัตโนมัติ (Warehouse Automation) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแต่ละคนโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน ในทางกลับกัน ทำให้งานของทีมคลังสินค้าของคุณง่ายขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น คุณจะสร้างสถานที่ที่น่าทำงานยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในตลาดปัจจุบัน
  • ลดปัญหาสินค้าคงคลังสูญหาย กระบวนการอัตโนมัติ เช่น การรวบรวมข้อมูลและธุรกรรมสินค้าคงคลัง สามารถช่วยลดสินค้าคงคลังที่สูญหาย และการวางผิดที่ ในขณะที่ยังผลักดันไปสู่ความถูกต้อง 99.999% การควบคุมสินค้าคงคลังในระดับนี้หมายถึงข้อผิดพลาดในการจัดส่งน้อยลงเช่นกัน 
  • เป็นแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน คลังสินค้าระบบอัตโนมัติ (Warehouse Automation) ช่วยลดปริมาณพลังงานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในโรงงานของคุณ ลดต้นทุน ของเสียและการใช้ที่ดิน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

คลังสินค้าระบบอัตโนมัติ (Warehouse Automation) สามารถช่วยให้คุณและองค์กรของคุณเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระดับที่ไม่สามารถทำได้ผ่านการทำงานที่ควบคุมโดยมนุษย์เพียงอย่างเดียว ระบบอัตโนมัติไม่ได้เป็นเพียงอนาคตของคลังสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นตราสัญลักษณ์ของคลังสินค้าสมัยใหม่ และการดำเนินงานด้านการผลิตอีกด้วย

วิธีทำให้คลังสินค้าเป็นระบบอัตโนมัติ

มาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกของการทำให้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Warehouse Automation)

1.เริ่มต้นด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อแรกสุดที่ต้องทำให้เป็นระบบคลังสินค้าอัตโนมัติควรเป็กระบวนการรวบรวมข้อมูล ตามลักษณะงาน ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมผ่านบันทึกที่เขียนด้วยลายมือบนกระดาษหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเองหรือคีย์ข้อมูลใหม่ ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บแบบดิจิทัลบนสเปรดชีตหรือฐานข้อมูล หรือทางกายภาพในโฟลเดอร์หรือตำแหน่งที่สะดวกในคลังสินค้า  

2. ต่อมาใช้ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS)

WMS คือระบบการจัดการคลังสินค้าหรือ WMS เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่เข้าควบคุมและทำให้โลจิสติกส์คลังสินค้าภายในเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อทำการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและเรียลไทม์ ซึ่งจะกำหนดทิศทางการเคลื่อนย้ายของคุณผ่านคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ระบบอัตโนมัติของคลังสินค้ามีหลายรูปแบบ รูปทรง และขนาด สิ่งสำคัญคือการเลือกประเภทระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมกับความต้องการส่วนบุคคลของบริษัทของคุณ แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องรวมระบบอัตโนมัติทางกายภาพกับหุ่นยนต์และอุปกรณ์จัดการวัสดุแบบอัตโนมัติ เช่น สายพานลำเลียง, รถขนส่งสินค้าอัตโนมัติ การคัดแยกหรืออุปกรณ์จัดเก็บ เช่น โซลูชัน ASRS คลังสินค้าทุกแห่งสามารถได้รับความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพจากกระบวนการบางระดับ ระบบอัตโนมัติ

 เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของใครหลาย ๆ คน อย่าลังเลที่จะนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้เพราะสามารถประหยัดได้ทั้งเวลาและต้นทุน หากเห็นว่าเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ และถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ เพราะที่ AEI Solution พร้อมให้บริการที่รอบด้านและครบวงจรในคลังสินค้า ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบจัดเก็บและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) ติดตั้งระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse) คลังสินค้าอัจฉริยะ (Smart Warehouse) การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน WMS และบริการหลังการขาย จึงทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร (ONE STOP SERVICE) ได้ความคุ้มค่า ได้ความรวดเร็ว ได้การดูแลที่ดีตลอดจนความมั่นใจในการก่อสร้าง โดยทีมวิศวกรและผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความชำนาญในงานติดตั้งมากกว่า 10 ปี พร้อมให้คำปรึกษา และมุ่งเน้นทางด้านการบริการที่ตอบโจทย์และครบวงจร

Leave a reply