ทำไมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติของ คลังสินค้า จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า

By AEI Solution In Blog

27

Dec
2021

เนื่องจากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีแนวโน้มไปสู่ระบบอัตโนมัติมากขึ้น ผู้นำตลาดจึงวางเครื่องหมายสำหรับความทันสมัยและนวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทาน เป็นผลให้ระบบอัตโนมัติกลายเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยน้อยลงและมีความจำเป็นมากขึ้น แต่การใช้ระบบอัตโนมัติกับ คลังสินค้า ไม่เพียงพอ

ตั้งแต่เริ่มต้นสายการผลิตคลังสินค้าจนถึงสิ้นสุด ความจำเป็นในการปรับแต่งระบบอัตโนมัติได้กลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ได้เปรียบจากการระบุว่า คลังสินค้า จัดการปัญหาประจำวันอย่างไร พูดได้คำเดียวว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณต้องมีกระบวนการแก้ปัญหาแบบบูรณาการซึ่งทำงานทั่วทั้งระบบ

เมื่อเทคโนโลยีเข้าสู่กระแสหลักในขั้นต้น ทำให้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงาน ลดเวลาตอบสนองและเพิ่มปริมาณงานและความจุสูงสุด ซึ่งทำให้ต้นทุนลดลงอย่างมาก ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้มีให้ใช้งานในวงกว้าง โดยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางก็สามารถเข้าถึงระบบ คลังสินค้า อัตโนมัติ (automated warehouse) ได้ในราคาที่คุ้มทุนเช่นกัน

แต่อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิวัติหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นกระบวนการที่มนุษย์เป็นผู้ควบคุม แต่อย่างไรก็ตามความจำเป็นในการกำกับดูแลของมนุษย์ยังคงมีความจำเป็น และตอนนี้ธุรกิจต่าง ๆ กำลังใช้ประโยชน์จากการเพิ่มผลิตภาพและเงินที่จ่ายได้จากการใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ซึ่งในบทความต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (automated warehouse) ว่าทำไมทำไมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติของคลังสินค้าจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ของระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse)

1. การทำงานที่เร็วขึ้น

มนุษย์ไม่สามารถเร็วและความแม่นยำได้เท่าหุ่นยนต์ หากมีการร่วมกันเป็นส่วนผสมที่มีศักยภาพสำหรับคลังสินค้า ด้วยการสร้างเส้นทางอัตโนมัติและระบบการจัดเรียง ย่อมใช้เวลาน้อยลงในการเปลี่ยนและเติมสินค้า เนื่องจากกระบวนการทั้งหมดถูกเร่งและทำให้คล่องตัว อัตราการส่งจึงเพิ่มขึ้น ลดความล่าช้าและการค้างสต๊อก ซึ่งปกติจะมีค่าใช้จ่ายสูง กรอบเวลาตอบสนองก็หดตัวลงเนื่องจากการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้นซึ่งหมายรวมถึงประสิทธิภาพที่มากขึ้นเช่นกัน

2. ลดต้นทุน

ความจำเป็นสำหรับธุรกิจใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่กำลังมองหาการขยายธุรกิจและการเติบโตเชิงรุก คือ การหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างต้นทุนและความก้าวหน้า คลังสินค้าขนาดใหญ่ต้องการแรงงานจำนวนมาก แต่นี่คือสิ่งที่ระบบสินค้าอัตโนมัติ (automated warehouse) สามารถลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการลดความจำเป็นในการใช้แรงงานคน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในหลายด้านในระยะยาว ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่านั้น แต่ลดการจัดหาพนักงานในช่วงที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และลดอุบัติเหตุในที่ทำงานเป็นครั้งคราว

3. การจัดการสินค้าคงคลังดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ (automated warehouse) สามารถใช้เพื่อถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังผู้จัดการได้รวดเร็วและปราศจากข้อผิดพลาด สามารถติดตามข้อมูล เช่น จำนวนสต็อก จำนวนรอบ และตำแหน่งของล็อตสต็อกเฉพาะ ทั้งหมดนี้ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นและมีข้อมูลที่ครบถ้วน เนื่องจากสามารถจัดการและแสดงภาพข้อมูลสินค้าคงคลังจำนวนมากได้อย่างง่ายดายและมีความถูกต้อง

ทั้งหมดนี้ทำให้สามารถปรับปรุงความพร้อมในสต็อกและหลีกเลี่ยงการสต็อกสินค้าที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปตามช่วงเวลาตามฤดูกาล การรักษาข้อมูลที่ถูกต้องของระดับสต็อกเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการป้องกันการวางสินค้าผิดที่อีกด้วย

4. ความแม่นยำที่มากขึ้นและข้อผิดพลาดที่น้อยลง

แม้ว่าจะไม่มีระบบใดที่สามารถคาดหวังได้ว่ามีความแม่นยำ 100% แต่ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (automated warehouse) ก็ช่วยปรับปรุงความแม่นยำของมนุษย์ได้อย่างแน่นอน ไม่เพียงเท่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ระบบอัตโนมัติสามารถระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว การแก้ไขข้อผิดพลาดทำให้ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย ยิ่งแก้ไขได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น

เมื่อติดตั้งแล้ว ระบบการจัดการคลังสินค้าสามารถเพิ่มความแม่นยำในด้านต่าง ๆ เช่น การรับสินค้าโดยกำหนดเส้นทางผู้หยิบด้วยความแม่นยำที่สมบูรณ์ แต่ยังยืนยันปริมาณและบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องอีกด้วย

5. ความยั่งยืน

แม้ว่าข้อได้เปรียบทางต้นทุนจะค่อนข้างชัดเจน แต่ความยั่งยืนในระยะยาวของธุรกิจคลังสินค้าก็เป็นประโยชน์เช่นกัน สามด้านที่ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (automated warehouse) มีผลกระทบที่สำคัญคือ

การใช้พลังงาน
  • ระบบอัตโนมัติที่ล้ำสมัยมีระบบการจัดการงานอันชาญฉลาด ซึ่งรับประกันการใช้พลังงานที่ลดลงและมีประสิทธิภาพ เช่น ระดับแสงที่หรี่ลงในพื้นที่อัตโนมัติทั้งหมด ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การลดของเสีย
  • ด้วยการปรับปรุงความแม่นยำ โอกาสในการสร้างความเสียหายจึงจะลดลงอย่างมาก ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะที่ทุกคลังสินค้าต้องจัดการ
การลดพื้นที่
  • การวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าคลังสินค้าอัตโนมัติสามารถใช้พื้นที่น้อยลงได้ถึง 40% เมื่อเทียบกับคลังสินค้าแบบเดิม สองวิธีสำคัญที่ทำให้คลังสินค้าอัตโนมัตินี้เกิดขึ้นคือการทำให้ทางเดินแคบลงเนื่องจากเครื่องจักรไม่ต้องการพื้นที่มากพอที่จะทำงานเหมือนมนุษย์ และโดยการซ้อนให้สูงขึ้นเนื่องจากเครื่องจักรสามารถดึงจากพื้นที่ที่สูงขึ้นได้

ขณะพิจารณาแนวคิดเรื่องคลังสินค้าอัตโนมัติ (automated warehouse) การพิจารณาแนวทางระยะยาวและยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญ เริ่มแรกต้องใช้ระยะเวลาการลงทุนที่ยั่งยืน แต่ถ้ากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับคลังสินค้า ความจำเป็นในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนนั้นเป็นข้อกำหนดขนาดใหญ่ ระบบอัตโนมัติของคลังสินค้าเป็นวิธีการแก้ปัญหาจำนวนมากในระยะยาว รวมถึงประสิทธิภาพ ต้นทุนการดำเนินงาน ความยั่งยืน และบริการที่ได้รับการปรับปรุง

ที่ AEI Solution พร้อมให้บริการที่รอบด้านและครบวงจรในคลังสินค้า ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน WMS และบริการหลังการขาย จึงทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร (ONE STOP SERVICE) ได้ความคุ้มค่า ได้ความรวดเร็ว ได้การดูแลที่ดีตลอดจนความมั่นใจในการก่อสร้าง โดยทีมวิศวกรและผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความชำนาญในงานติดตั้งมากกว่า 10 ปี พร้อมให้คำปรึกษา และมุ่งเน้นทางด้านการบริการที่ตอบโจทย์และครบวงจร

Leave a reply