ประเภทของ ASRS

By AEI Solution In Blog

10

Jan
2022

ประเภทของ ASRS นั้นมีหลากหลายแบบ โดยจะมาจากระบบ Automated Storage & Retrieval System (ASRS) ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ โดยเปลี่ยนจากการหยิบพาเลทและเคสไปเป็นการเลือกสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งปัจจุบันประเภทของ ASRS นั้นมีมากมายในตลาดเพื่อช่วยให้คลังสินค้าสามารถกระจายสินค้า และการดำเนินงานด้านการผลิตทำการเปลี่ยนแปลงนี้ได้

เทคโนโลยี ASRS ในตลาดสามารถรองรับปริมาณ ประเภท และความเร็วที่แตกต่างกันของสินค้าคงคลังที่ไม่ได้จัดวางบนพาเลทด้วยความเร็วที่เปลี่ยนแปลงได้ เพื่อรองรับความต้องการปริมาณงานที่ผันผวน เมื่อพิจารณาตัวเลือกต่าง ๆ ให้คำนึงถึงความหนาแน่นของพื้นที่จัดเก็บในสถานประกอบการของคุณ ตลอดจนเป้าหมายปริมาณงาน

หมวดหมู่ของระบบจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูลอัตโนมัติ (ASRS)

ประเภทของ ASRS ทั้ง 8 เทคโนโลยีนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่หลัก ๆ โดยจะจำแนกออกตามวิธีการส่งสินค้า ดังนี้

  • การเลือกตามชั้นวาง

  • การหยิบโดยใช้ถัง

  • การหยิบสินค้าด้วยหุ่นยนต์ 

ประเภทของ ASRS สำหรับการหยิบชั้นวางและถาด

เทคโนโลยี ASRS ในหมวดนี้ก็คือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทั้งชั้นวาง โดยประเภทของ ASRS ในหมวดนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

1. Vertical Carousel Modules

โมดูลม้าหมุนแนวตั้งนั้นมีมานานหลายทศวรรษแล้ว โดยจะประกอบด้วยชุดของตัวพาที่ติดอยู่กับตัวขับโซ่มอเตอร์ให้เคลื่อนที่แบบสองทิศทางในแนวดิ่ง คล้ายกับชิงช้าสวรรค์ ระบบจัดเก็บและดึงข้อมูลอัตโนมัติเหล่านี้ส่งมอบสิ่งของที่มีความเร็วช้าถึงปานกลางได้อย่างปลอดภัยไปยังเคาน์เตอร์งานในตำแหน่งตามคำสั่งของผู้ปฏิบัติงาน การนำเสนอปริมาณงานจะอยู่ที่อัตรา 100 ถึง 400 รายการต่อชั่วโมง ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มอัตราอัตราที่สูงขึ้นได้อย่างง่ายดายด้วยการเพิ่มเทคโนโลยีการหยิบสินค้า 

2. Horizontal Carousel Modules

โมดูลม้าหมุนแนวนอนประกอบด้วยถังเก็บที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งติดตั้งอยู่บนรางวงรีซึ่งหมุนในแนวนอน เพื่อส่งไปยังสถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการเคลื่อนที่แบบช้าถึงปานกลางไปยังผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเร็วในการหยิบสินค้าและปริมาณงานสูงสุด มักจะติดตั้งเป็นกลุ่มหรือที่เรียกว่าพอร์ต ซึ่งช่วยให้ผู้หยิบใช้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์จากวงล้อหมุนหนึ่ง ในขณะที่ตัวอื่น ๆ หมุนเพื่อจัดคิวรายการที่ต้องการถัดไป ทำให้ได้อัตราปริมาณงานสูงสุด 600 รายการที่เลือกต่อชั่วโมง นอกจากนี้ โมดูลม้าหมุนแนวนอนยังใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและมีความหนาแน่นในการจัดเก็บสูง 

3. Vertical Lift Module (VLM)

เทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นที่สุดในหมวดหมู่นี้ Vertical Lift Module ออกแบบมาเพื่อปรับโดยอัตโนมัติเมื่อสินค้าคงคลังของคุณเปลี่ยนแปลง ด้วยถาดที่สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1 ตัน จะมีสองคอลัมน์ซ้อนกันอยู่ ภายในแต่ละคอลัมน์ประกอบด้วยถาดหรือชั้นสำหรับวางสิ่งของหรือสินค้าอยู่หลายชุด เราสามารถเรียกเก็บเรียกคืนสินค้าชั้นไหนก็ได้และคอลัมน์ไหนก็ได้ การเก็บแบบนี้ประหยัดพื้นที่และเวลาในการทำงานได้ 70-80% เมื่อเทียบกับชั้นวางชั้นเก็บแบบทั่วไป

ประเภทของ ASRS สำหรับการหยิบโดยใช้ถัง

สำหรับเทคโนโลยีในหมวดนี้จะเป็นการหยิบโดยใช้ถัง โดยถังบรรจุผลิตภัณฑ์แต่ละถังถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเทคโนโลยีสามารถแบ่งประเภทของ ASRS ได้เป็น 2 แบบ ดังนี้

4. Crane-Based Mini-Load AS/RS

ระบบโหลดขนาดเล็กจัดการโหลดได้ง่ายด้วยอุปกรณ์ขนถ่ายสัมภาระที่ติดตั้งกับเครนเพียงชิ้นเดียวสำหรับการเคลื่อนที่ในชั้นวางที่มีความหนาแน่นสูง โหลดขนาดเล็กจะจัดการกับผลิตภัณฑ์ในกรณีต่าง ๆ เช่น กระเป๋าถือ หรือถาด เครนเคลื่อนที่บนรางหรือล้อด้วยความรวดเร็วเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ปฏิบัติงานผ่านเวิร์กสเตชันที่ตั้งอยู่ปลายทางเดิน โดยระบบนี้จะใช้พื้นที่แนวตั้งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่าชั้นวางแบบดั้งเดิม การจัดเก็บวัสดุบนชั้นวางทำได้อย่างถูกต้องแม่นยำและใช้ประโยชน์พื้นที่จัดเก็บอย่างเต็มที่

5. Vertical Buffer Modules (VBMs)

โมดูลบัฟเฟอร์แนวตั้งเป็นระบบจัดการที่ออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 10,000 รายการหรือ 25,000 SKU) โดย VBM เป็นระบบจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพสูงมากทั้งความเร็วและการประหยัดพื้นที่ ระบบจะมีชุดคอนเวเยอร์สำหรับลำเลียงสินค้าเข้าหรือออก ซึ่งมีพื้นที่ให้วางลัง ถาด กล่องบรรจุแบบทำงานได้ต่อเนื่องได้แบบไม่ต้องรอ ซึ่งประหยัดเวลาได้ถึง 80 % เมื่อเทียบกับการจัดเก็บแบบทั่วไป

ประเภทของ ASRS สำหรับใช้หุ่นยนต์เพื่อจัดส่ง

การแบ่งหมวดหมู่ของเทคโนโลยีในหมวดหมู่สุดท้ายได้แก่การหยิบสินค้าด้วยหุ่นยนต์ ซึ่งจะเป็นการใช้หุ่นยนต์สำหรับส่งสินค้าไปยังพนักงานปฏิบัติงาน โดยเราสามารถแบ่งประเภทของ ASRS ในหมวดหมู่นี้ได้ดังนี้

6. Robotic Shuttle Systems

โซลูชันการจัดเก็บแบบไดนามิกนี้ใช้รถรับส่งที่เป็นหุ่นยนต์เพื่อเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยขี่บนรางในแต่ละระดับการจัดเก็บ โดยหุ่นยนต์นี้สามารถทำงานด้วยความเร็วสูง โดยมีปริมาณงานตั้งแต่ 200 ถึง 700 บรรทัดต่อชั่วโมง การจัดการกล่อง กระเป๋าถือ หรือถาดที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 35 ถึง 110 ปอนด์ ระบบเหล่านี้เป็นแบบแยกส่วน สามารถปรับขนาด และยืดหยุ่นได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถขยายได้โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพียงเล็กน้อยเมื่อความต้องการทางธุรกิจเปลี่ยนไป

7. Robotic Cube Storage

เป็นการใช้เทคโนโลยี ASRS ชนิดใหม่ล่าสุด การจัดเก็บคิวบ์แบบหุ่นยนต์ สินค้าคงคลังทั้งหมดจะถูกวางลงในถังและซ้อนกันภายในลูกบาศก์ หุ่นยนต์อัจฉริยะทำงานที่ด้านบนสุดของคิวบ์เพื่อสับเปลี่ยน จัดเรียง และดึงถัง แล้วส่งไปยังเวิร์กสเตชัน (พอร์ต) ตามความจำเป็น หุ่นยนต์ทุกตัวทำงานอย่างอิสระบนกริดเดียวกัน (คิวบ์) มีการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับระบบ และชาร์จตัวเองเมื่อไม่ได้ใช้งาน ตัวควบคุมและซอฟต์แวร์ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการซึ่งให้อัลกอริทึมการรับส่งข้อมูลและติดตามทุกสิ่ง 

8. Floor Robots (AGVs/AMRs)

โซลูชันนี้จัดเก็บสินค้าคงคลังบนชั้นวางอุปกรณ์จัดเก็บที่ดึงและขนส่งจากที่จัดเก็บไปยังพื้นที่เข้าถึงของผู้ปฏิบัติงาน โดยกลุ่มหุ่นยนต์เคลื่อนที่ทำงานแบบอัตโนมัติ หลังจากที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกรายการที่ต้องการหรือรายการจากชั้นวาง หุ่นยนต์จะส่งคืนไปยังที่จัดเก็บ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าคงคลังที่ต้องการความรวดเร็วมีปริมาณงานอยู่ระหว่าง 100 ถึง 300 บรรทัดต่อชั่วโมง และขึ้นอยู่กับจำนวนของหุ่นยนต์ในระบบ นอกจากนี้ ยังสามารถขยายปริมาณงานได้อย่างง่าย โดยหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR) มีซอฟต์แวร์อัจฉริยะในตัวช่วยให้หุ่นยนต์บนพื้นเหล่านี้สามารถนำทางผ่านสถานที่ต่าง ๆ โดยใช้แผนที่ (คล้ายกับวิธีการทำงานของ GPS ในรถ) ด้วยการใช้แผนที่ร่วมกับเซ็นเซอร์และกล้อง 

AEI Solution ของเราพร้อมให้บริการที่รอบด้านและครบวงจรในคลังสินค้า ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน WMS และบริการหลังการขาย ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร (ONE STOP SERVICE) ได้ความคุ้มค่า ได้ความรวดเร็ว ได้การดูแลที่ดีตลอดจนความมั่นใจในการก่อสร้าง โดยทีมวิศวกรและผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความชำนาญในงานติดตั้งมากกว่า 10 ปี พร้อมให้คำปรึกษา และมุ่งเน้นทางด้านการบริการที่ตอบโจทย์และครบวงจร

Leave a reply